เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 2, ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ / The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Description: 504 หน้าISBN: 9786162600821Other title: ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ [Portion of title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อคำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทยความผิด (กฎหมาย) -- ไทยความผิดลหุโทษ -- ไทยLOC classification: KPT4606.7 | .จ744 2556 ล. 2
Contents:กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด -- ปลอมเอกสาร มาตรา 264 -- ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265 -- ปลอมเอกสารสำคัญ มาตรา 266 -- แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267 -- ใช้เอกสารปลอม มาตรา 268 -- ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1 -- ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/2 -- ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น มาตรา 269/5 -- เหตุฉกรรจ์ มาตรา 269/1-269/6, มาตรา 269/7 -- ทำหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/8 -- ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/9 -- นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/10 -- ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา 269/11 -- ทำปลอมดวงตรา รอยตราฯ อันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรา 269/12 -- ใช้ดวงตรา รอยตราฯ หรือแผ่นปะดวงตราที่ทำปลอมขึ้น มาตรา 269/13 -- ใช้ดวงตรา รอยตราฯ โดยมิชอบ มาตรา 269/15 -- ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 276 -- กระทำชำเราเด็ก มาตรา 277 -- กระทำอนาจาร มาตรา 278 -- กระทำอนาจารเด็ก มาตรา 279 -- ความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ มาตรา 281 -- เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 282 -- เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง ขู่เข็ญ มาตรา 283 -- พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 284 -- เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 285 -- ฆ่าผู้อื่น มาตรา 288 -- ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 289 -- ทำร้ายผู้อื่น มาตรา 295 -- ทำร้ายร่างกายสาหัส มาตรา 297 -- ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 290 -- ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 294 -- ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 299 -- ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 291 -- ทำให้ตนเองแท้งลูก มาตรา 301 -- ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม มาตรา 302 -- ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม มาตรา 303เหตุยกเว้นโทษฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 304 -- เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 305 -- ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309 -- หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น มาตรา 310 -- ค่าไถ่ มาตรา 313 -- คนกลางเรียกรับค่าไถ่ มาตรา 315 -- เหตุลดโทษผู้กระทำผิด มาตรา 316 -- พรากผู้เยาว์ มาตรา 317 -- พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ มาตรา 318 -- พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์เต็มใจ มาตรา 319 -- หมิ่นประมาท มาตรา 326 -- เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 329 -- ลักทรัพย์ มาตรา 334 -- ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ มาตรา 335 -- วิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336 -- กรรโชกทรัพย์ มาตรา 337 -- ชิงทรัพย์ มาตรา 339 -- ปล้นทรัพย์ มาตรา 340 -- เหตุเพิ่มโทษผู้กระทำผิด มาตรา 339-340 ทวิ มาตรา 340 ตรี -- ฉ้อโกง มาตรา 341 -- ฉ้อโกงโดยการปลอมตน มาตรา 342 -- ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 -- โกงเจ้าหนี้ มาตรา 349 -- โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล มาตรา 350 -- ยักยอก มาตรา 352 -- ยักยอกโดยผู้รับมอบอำนาจให้จัดการ มาตรา 353 -- ยักยอกโดยผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มาตรา 354 -- รับของโจร มาตรา 357 -- ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358 -- ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360 --บุกรุก มาตรา 362-364 -- กฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ -- มาตรา 371-393.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322847
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322854
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013983961
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013983953
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322821
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322839
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 2 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. KPT4606.7 .จ744 2558 ล. 2 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย แก้ไขตามกฎหมายใหม่. เล่ม 2, ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ / KPT4606.7 .จ744 2558 ล. 2 เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย แก้ไขตามกฎหมายใหม่. เล่ม 2, ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ /

กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด -- ปลอมเอกสาร มาตรา 264 -- ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265 -- ปลอมเอกสารสำคัญ มาตรา 266 -- แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267 -- ใช้เอกสารปลอม มาตรา 268 -- ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1 -- ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/2 -- ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น มาตรา 269/5 -- เหตุฉกรรจ์ มาตรา 269/1-269/6, มาตรา 269/7 -- ทำหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/8 -- ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/9 -- นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/10 -- ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา 269/11 -- ทำปลอมดวงตรา รอยตราฯ อันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรา 269/12 -- ใช้ดวงตรา รอยตราฯ หรือแผ่นปะดวงตราที่ทำปลอมขึ้น มาตรา 269/13 -- ใช้ดวงตรา รอยตราฯ โดยมิชอบ มาตรา 269/15 -- ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 276 -- กระทำชำเราเด็ก มาตรา 277 -- กระทำอนาจาร มาตรา 278 -- กระทำอนาจารเด็ก มาตรา 279 -- ความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ มาตรา 281 -- เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 282 -- เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง ขู่เข็ญ มาตรา 283 -- พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 284 -- เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 285 -- ฆ่าผู้อื่น มาตรา 288 -- ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 289 -- ทำร้ายผู้อื่น มาตรา 295 -- ทำร้ายร่างกายสาหัส มาตรา 297 -- ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 290 -- ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 294 -- ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 299 -- ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 291 -- ทำให้ตนเองแท้งลูก มาตรา 301 -- ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม มาตรา 302 -- ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม มาตรา 303

เหตุยกเว้นโทษฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 304 -- เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 305 -- ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309 -- หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น มาตรา 310 -- ค่าไถ่ มาตรา 313 -- คนกลางเรียกรับค่าไถ่ มาตรา 315 -- เหตุลดโทษผู้กระทำผิด มาตรา 316 -- พรากผู้เยาว์ มาตรา 317 -- พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ มาตรา 318 -- พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์เต็มใจ มาตรา 319 -- หมิ่นประมาท มาตรา 326 -- เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 329 -- ลักทรัพย์ มาตรา 334 -- ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ มาตรา 335 -- วิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336 -- กรรโชกทรัพย์ มาตรา 337 -- ชิงทรัพย์ มาตรา 339 -- ปล้นทรัพย์ มาตรา 340 -- เหตุเพิ่มโทษผู้กระทำผิด มาตรา 339-340 ทวิ มาตรา 340 ตรี -- ฉ้อโกง มาตรา 341 -- ฉ้อโกงโดยการปลอมตน มาตรา 342 -- ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 -- โกงเจ้าหนี้ มาตรา 349 -- โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล มาตรา 350 -- ยักยอก มาตรา 352 -- ยักยอกโดยผู้รับมอบอำนาจให้จัดการ มาตรา 353 -- ยักยอกโดยผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มาตรา 354 -- รับของโจร มาตรา 357 -- ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358 -- ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360 --บุกรุก มาตรา 362-364 -- กฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ -- มาตรา 371-393.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544