เจาะประเด็นหลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย. เล่ม 1, ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด / The Justice Group.  (Text) (Text)

จัสทิส กรุ๊ป
Call no.: KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Description: 495 หน้าISBN: 9786162600814Other title: ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ความผิด [Portion of title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อคำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4606.7 | .จ744 2556 ล. 1
Contents:กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- การกระทำความผิดในราชอาณาจักร มาตรา 4 -- การกระทำความผิดบางส่วนในราชอาญาจักรหรือผลของการกระทำเกิดในราชอาณาจักร มาตรา 5 -- หลักอำนาจลงโทษสากล มาตรา 7 -- หลักบุคคล มาตรา 8 -- เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 9 -- การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ มาตรา 10 -- กรณีมิให้ลงโทษผู้กระทำผิดที่กฎหมายให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรอีก มาตรา 11 -- การริบทรัพย์สิน มาตรา 32 -- ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ มาตรา 33 -- การขอคืนของกลาง มาตรา 36 -- ความรับผิดในทางอาญา มาตรา 59 -- การกระทำโดยพลาด มาตรา 60 -- สำคัญผิดในตัวบุคคล มาตรา 61 -- สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา 62 -- ผลธรรมดาที่ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 63 -- กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ เพราะมีจิตบกพร่อง มาตรา 65 -- กระทำความผิดด้วยความจำเป็น มาตรา 67 -- ป้องกัน มาตรา 68 -- ป้องกันหรือจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุ มาตรา 69 -- การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภริยา บุพากรี ผู้สืบสันดาน มาตรา 71 -- บันดาลโทสะ มาตรา 72 -- การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ มาตรา 81 -- การยับยั้งหรือกลับใจ มาตรา 82 -- ตัวการ มาตรา 83 -- ผู้ใช้ มาตรา 84 -- ผู้สนับสนุน มาตรา 86กฏหมายอาญา ภาค 2 ความผิด -- ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา มาตรา 198 -- กลุ่มความเท็จ มาตรา 137 -- แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา มาตรา 172 -- แจ้งความเท็จโดยไม่รู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น มาตรา 173 -- แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อแกล้งบุคคลอื่น มาตรา 174 -- ฟ้องเท็จ มาตรา 175 -- เบิกความเท็จ มาตรา 177 -- ทำพยานหลักฐานเท็จ มาตรา 179 -- นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ มาตรา 180 -- ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา 138 -- ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มาตรา 139 -- เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 138, 139 มาตรา 140 -- คนกลางเรียกรับสินบน มาตรา 143 -- ให้สินบนแก้เจ้าพนักงาน มาตรา 144 -- เจ้าพนักงานเรียนรับสินบน มาตรา 149 -- เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มาตรา 148 -- เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157 -- เจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำหรือไม่กระทำหรือไม่กระทำ มาตรา 200 -- แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา 145 -- เจ้าพนักงานยักยอก มาตรา 147 -- ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตจัดการทรัพย์ อันเป็นการเสียหาย มาตรา 151 -- เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา 161 -- เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา 162 -- ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐาน มาตรา 142 -- ทำลายพินัยกรรมหรือเอกสาร มาตรา 188 -- ยักย้ายทำลายศพ มาตรา 199 -- ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง มาตรา 184 -- ช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ มาตรา 189 -- หลบหนีที่คุมขัง มาตรา 190 -- ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น มาตรา 191 -- อั้งยี่ มาตรา 209 -- ซ่องโจร มาตรา 210 -- วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น มาตรา 217 -- เหตุฉกรรจ์ของการวางเพลิงเผาทรัพย์ มาตรา 218 -- ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยน่าจะเป็นอันตราย มาตรา 233 -- ปลอมปนอาหาร มาตรา 236.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322946
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322953
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013983920
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013983938
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013983946
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322920
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4606.7 .จ744 2556 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014322938
รายการจองทั้งหมด: 0

กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- การกระทำความผิดในราชอาณาจักร มาตรา 4 -- การกระทำความผิดบางส่วนในราชอาญาจักรหรือผลของการกระทำเกิดในราชอาณาจักร มาตรา 5 -- หลักอำนาจลงโทษสากล มาตรา 7 -- หลักบุคคล มาตรา 8 -- เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา 9 -- การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ มาตรา 10 -- กรณีมิให้ลงโทษผู้กระทำผิดที่กฎหมายให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรอีก มาตรา 11 -- การริบทรัพย์สิน มาตรา 32 -- ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ มาตรา 33 -- การขอคืนของกลาง มาตรา 36 -- ความรับผิดในทางอาญา มาตรา 59 -- การกระทำโดยพลาด มาตรา 60 -- สำคัญผิดในตัวบุคคล มาตรา 61 -- สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา 62 -- ผลธรรมดาที่ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 63 -- กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ เพราะมีจิตบกพร่อง มาตรา 65 -- กระทำความผิดด้วยความจำเป็น มาตรา 67 -- ป้องกัน มาตรา 68 -- ป้องกันหรือจำเป็นเกินสมควรแก่เหตุ มาตรา 69 -- การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างสามีภริยา บุพากรี ผู้สืบสันดาน มาตรา 71 -- บันดาลโทสะ มาตรา 72 -- การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ มาตรา 81 -- การยับยั้งหรือกลับใจ มาตรา 82 -- ตัวการ มาตรา 83 -- ผู้ใช้ มาตรา 84 -- ผู้สนับสนุน มาตรา 86

กฏหมายอาญา ภาค 2 ความผิด -- ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา มาตรา 198 -- กลุ่มความเท็จ มาตรา 137 -- แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา มาตรา 172 -- แจ้งความเท็จโดยไม่รู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น มาตรา 173 -- แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อแกล้งบุคคลอื่น มาตรา 174 -- ฟ้องเท็จ มาตรา 175 -- เบิกความเท็จ มาตรา 177 -- ทำพยานหลักฐานเท็จ มาตรา 179 -- นำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ มาตรา 180 -- ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา 138 -- ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มาตรา 139 -- เหตุฉกรรจ์ของ มาตรา 138, 139 มาตรา 140 -- คนกลางเรียกรับสินบน มาตรา 143 -- ให้สินบนแก้เจ้าพนักงาน มาตรา 144 -- เจ้าพนักงานเรียนรับสินบน มาตรา 149 -- เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ มาตรา 148 -- เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157 -- เจ้าพนักงานในการยุติธรรมกระทำหรือไม่กระทำหรือไม่กระทำ มาตรา 200 -- แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา 145 -- เจ้าพนักงานยักยอก มาตรา 147 -- ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตจัดการทรัพย์ อันเป็นการเสียหาย มาตรา 151 -- เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา 161 -- เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา 162 -- ทำลายทรัพย์สินหรือเอกสารที่ยึดเพื่อเป็นพยานหลักฐาน มาตรา 142 -- ทำลายพินัยกรรมหรือเอกสาร มาตรา 188 -- ยักย้ายทำลายศพ มาตรา 199 -- ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง มาตรา 184 -- ช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษ มาตรา 189 -- หลบหนีที่คุมขัง มาตรา 190 -- ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น มาตรา 191 -- อั้งยี่ มาตรา 209 -- ซ่องโจร มาตรา 210 -- วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น มาตรา 217 -- เหตุฉกรรจ์ของการวางเพลิงเผาทรัพย์ มาตรา 218 -- ใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งโดยน่าจะเป็นอันตราย มาตรา 233 -- ปลอมปนอาหาร มาตรา 236.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544