ความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นบุคคลผู้มีฐานะสำคัญทางสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงถึงประมวลกฎหมายอาญา / โดย คธาพล ตรัยรัตนทวี.  (Text) (Text)

คธาพล ตรัยรัตนทวี, 2529-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: LAW KPT 2013 616550Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 11, 302 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Criminal liability for defamation and insults of public figures : comparative study of the period from the Three Great Seals Laws to the penal code [Added title page title]Subject(s): การหมิ่นประมาท -- ไทยความรับผิดทางอาญา -- ไทยDissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Theses Theses Stacks LAW KPT 2013 616550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379017072004
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2013 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2013 612012 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556 / LAW KPT 2013 616550 ความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นบุคคลผู้มีฐานะสำคัญทางสังคม : LAW KPT 2013 617249 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ; ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : LAW KPT 2013 617253 ถาม-ตอบ มรดก และแบบพินัยกรรม = Civil and commercial code (succession) / LAW KPT 2013 617646 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.

Katapol Trairattanatawee, 1986-

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544