ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418-ปัจจุบัน) / นิสดารก์ เวชยานนท์.  (Text) (Text)

นิสดารก์ เวชยานนท์
Call no.: JQ1746.ฮ1 น653 2556Publication: นนทบุรี : รัตนไตร, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 286 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742318390Subject(s): การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย -- ประวัติระบบราชการ -- ไทย -- ประวัติราชการพลเรือน -- ไทย -- การบริหารงานบุคคลLOC classification: JQ1746.ฮ1 | น653 2556
Contents:บทที่ 1 บริบทและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบริหารงานบุคคลภาครัฐ -- บทที่ 2 ยุคแรกเริ่มของการจ่ายเงินเดือน (พ.ศ. 2418-2434) -- บทที่ 3 ยุคปฏิรูประบบราชการ 2 (พ.ศ. 2435-2474) -- บทที่ 4 ยุครัฐข้าราชการ (พ.ศ. 2475-2529) -- บทที่ 5 ยุคสมองไหล (พ.ศ. 2530-2539) -- บทที่ 6 ยุคข้าราชการจีเอ็มโอ (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) -- บทที่ 7 บทสรุปส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books JQ1746.ฮ1 น653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/03/2021 31379013984647
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ1 น653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013984639
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ1 น43 คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา = JQ1746.ฮ1 น43 คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา = JQ1746.ฮ1 น653 2556 ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418-ปัจจุบัน) / JQ1746.ฮ1 น653 2556 ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418-ปัจจุบัน) / JQ1746.ฮ1 บ54 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน / JQ1746.ฮ1 ป44 การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย. JQ1746.ฮ1 ป44 การบริหารและการจัดระเบียบบริหารราชการไทย.

บทที่ 1 บริบทและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบริหารงานบุคคลภาครัฐ -- บทที่ 2 ยุคแรกเริ่มของการจ่ายเงินเดือน (พ.ศ. 2418-2434) -- บทที่ 3 ยุคปฏิรูประบบราชการ 2 (พ.ศ. 2435-2474) -- บทที่ 4 ยุครัฐข้าราชการ (พ.ศ. 2475-2529) -- บทที่ 5 ยุคสมองไหล (พ.ศ. 2530-2539) -- บทที่ 6 ยุคข้าราชการจีเอ็มโอ (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) -- บทที่ 7 บทสรุปส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544