หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ.  (Text) (Text)

บรรเจิด สิงคะเนติ
Call no.: KPT2720 .บ44 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 322 หน้าISBN: 9786162691843Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .บ44 2556
Contents:บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 2 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ -- บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101423
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101431
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101449
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014089842
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015595326
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101373
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101407
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101365
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101332
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101415
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101381
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101399
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101324
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101357
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .บ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014101340
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 2 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ -- บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544