หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.  (Text) (Text)

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-
Call no.: K3150 .ก974 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 489 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691805Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .ก974 2556
Contents:ภาค 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายเอกชน -- ภาค 2 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนที่สำคัญ -- บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายมหาชน -- ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน -- บ่อกำเนิดของกฎหมามหาชน -- บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติ -- บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ -- บทที่ 5 กฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร -- บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ -- บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติ -- บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล -- บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล -- บทที่ 9 จารีตประเพณี -- บทที่ 10 จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในกฎหมายมหาชน -- บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย -- ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014101126
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101134
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101118
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014089867
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 03/04/2021 31379014101076
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101100
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014101084
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101068
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101092
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101043
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014101035
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ก974 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101050
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน -- บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายเอกชน -- ภาค 2 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนที่สำคัญ -- บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายมหาชน -- ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน -- บ่อกำเนิดของกฎหมามหาชน -- บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติ -- บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร -- บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ -- บทที่ 5 กฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร -- บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ -- บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติ -- บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล -- บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล -- บทที่ 9 จารีตประเพณี -- บทที่ 10 จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติในกฎหมายมหาชน -- บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย -- ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544