หลักกฎหมาย. ครอบครัว = Principle of law. Family law / ประสพสุข บุญเดช.  (Text) (Text)

ประสพสุข บุญเดช
Call no.: KPT540 .ป45 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 191 หน้าISBN: 9786162691713Other title: Principle of law. Family law [Parallel title] | หลักกฎหมายครอบครัว [Spine title]Subject(s): กฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: KPT540 | .ป45 2556
Contents:บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- บทที่ 3 การสมรส -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา -- บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ -- บทที่ 9 การหย่า -- บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร -- บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บทที่ 13 บุตรบุญธรรม -- บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103049
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103056
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103031
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014089750
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หาไม่พบหลายครั้ง 31379014103023
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102991
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103007
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103015
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102967
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102975
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT540 .ป45 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102959
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- บทที่ 3 การสมรส -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา -- บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ -- บทที่ 9 การหย่า -- บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร -- บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บทที่ 13 บุตรบุญธรรม -- บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544