นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: K230.ส44 น66 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 219 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691720Other title: Introduction to philosophy of law [Parallel title] | ทฤษฎีกฎหมาย นิติปรัชญา [Cover title]Subject(s): กฎหมาย -- ปรัชญาLOC classification: K230.ส44 | น66 2556
Contents:ภาคทั่วไป ส่วนที่ 1 บทนำ : ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป -- บทที่ 2 นิติศาสตร์ -- บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา -- ส่วนที่ 2 ความคิดทางกฎหมายสำนักต่าง ๆ -- บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม -- บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สำนักกฎหมายบ้านเมือง -- บทที่ 4 สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา -- บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น -- ภาคเฉพาะ กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม -- บทที่ 1 กฎหมายและศีลธรรม -- บทที่ 2 ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์ -- บทที่ 3 ความยุติธรรมและนิติวิธี -- ภาคผนวก บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013926218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102843
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102835
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102850
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/02/2022 31379014089743
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/02/2022 31379014284013
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379014102785
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102793
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/02/2022 31379014102801
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102827
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 10/02/2022 31379014102819
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 17/02/2022 31379014102751
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102736
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 19/02/2022 31379014102777
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K230.ส44 น66 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 24/02/2022 31379014102744
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคทั่วไป ส่วนที่ 1 บทนำ : ทฤษฎีว่าด้วยศาสตร์ -- บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป -- บทที่ 2 นิติศาสตร์ -- บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา -- ส่วนที่ 2 ความคิดทางกฎหมายสำนักต่าง ๆ -- บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม -- บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สำนักกฎหมายบ้านเมือง -- บทที่ 4 สำนักความคิดกฎหมายทางสังคมวิทยา -- บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น -- ภาคเฉพาะ กฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม -- บทที่ 1 กฎหมายและศีลธรรม -- บทที่ 2 ความยุติธรรมและวิชานิติศาสตร์ -- บทที่ 3 ความยุติธรรมและนิติวิธี -- ภาคผนวก บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544