การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100 [เปอร์เซ็นต์] / วสันต์ ปัญญาแก้ว บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ | วสันต์ ปัญญาแก้ว
Call no.: PLSC JQ 2012 617042Publication: [เชียงใหม่] : โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น (SAPAN-CMU-Project), ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 190 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789746726993Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครองเชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
Contents:"ปฏิรูปสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง : บทบาทชนชั้นนำและการเมืองภาคประชาชน" / นิธิ เอียวศรีวงศ์ -- "เงินไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้ง : มานุษยวิทยาการเมืองของ "การซื้อเสียง" / ยุกติ มุกดาวิจิตร -- "นิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บ ของผู้เลือกตั้งชนบท : มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย" / ประจักษ์ ก้องกีรติ -- "การเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ.2542-2554) : กลุ่มการเมืองผูกขาด จุดพลิกผัน และการฟื้นคืนอำนาจ" / ณัฐกร วิทิตานนท์ -- "จากชาวนาสู่การเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น : การเมือง ประวัติศาสตร์ และการเลี้ยงชีพ ของคนขับรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่" / ไรอัน เลน -- "การสร้างความทรงจำร่วมกับตัวตนใหม่ของชาวบ้านเสื้อแดงในชนบทเชียงใหม่" / ธีรพงศ์ เกตุมณี -- "ปฏิรูป กติกาใหม่ กับ ประชาธิปไตย 100%" / ชำนาญ จันทร์เรือง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2012 617042 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379014091046

มธ 101

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
PLSC JC 2015 646479 เสรีนิยมกับประชาธิปไตย / PLSC JF 2014 645464 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น = PLSC JQ 2005 666576 นโยบายสาธารณะ / PLSC JQ 2012 617042 การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100 [เปอร์เซ็นต์] / PLSC JQ 2013 614503 แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน / PLSC JQ 2013 628274 คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / PLSC JQ 2014 643483 พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย =

"ปฏิรูปสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง : บทบาทชนชั้นนำและการเมืองภาคประชาชน" / นิธิ เอียวศรีวงศ์ -- "เงินไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดการเลือกตั้ง : มานุษยวิทยาการเมืองของ "การซื้อเสียง" / ยุกติ มุกดาวิจิตร -- "นิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บ ของผู้เลือกตั้งชนบท : มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย" / ประจักษ์ ก้องกีรติ -- "การเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ.2542-2554) : กลุ่มการเมืองผูกขาด จุดพลิกผัน และการฟื้นคืนอำนาจ" / ณัฐกร วิทิตานนท์ -- "จากชาวนาสู่การเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น : การเมือง ประวัติศาสตร์ และการเลี้ยงชีพ ของคนขับรถสองแถวในเมืองเชียงใหม่" / ไรอัน เลน -- "การสร้างความทรงจำร่วมกับตัวตนใหม่ของชาวบ้านเสื้อแดงในชนบทเชียงใหม่" / ธีรพงศ์ เกตุมณี -- "ปฏิรูป กติกาใหม่ กับ ประชาธิปไตย 100%" / ชำนาญ จันทร์เรือง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544