ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: K5018 .ค3 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมดรรชนีค้นเรื่องDescription: 384 หน้าISBN: 9786162691591Subject(s): กฎหมายอาญาLOC classification: K5018 | .ค3 2556
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม -- ภาคผนวก 1 ย่อหลักกฎหมายอาญา -- ภาคผนวก 2 ประมวลกฎหมายอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบสามสิบปี -- ภาคผนวก 3 ประมวลกฎหมายอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบยี่สิบปีหลัง --ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013927471
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103288
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103296
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014090915
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103262
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103270
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103254
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103221
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103239
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ค3 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 12/07/2022 31379014103247
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา -- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- หมายเหตุเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม -- ภาคผนวก 1 ย่อหลักกฎหมายอาญา -- ภาคผนวก 2 ประมวลกฎหมายอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบสามสิบปี -- ภาคผนวก 3 ประมวลกฎหมายอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมในรอบยี่สิบปีหลัง --ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายอาญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544