รพี'56 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์.  (Text) (Text)

สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 65
Call no.: KPT74 .ร365 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2556 [2013]Description: 20, 164 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167425672Subject(s): ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526กฎหมาย -- ไทยการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยการข่มขืน -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT74 | .ร365 2556
Contents:พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ -- รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์ -- การระงับข้อพิพาททางเลือกหรือทางหลัก / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร -- การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกา / ประสงค์ มหาลี้ตระกูล -- คู่ความมรณะ / ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ -- Is the legislation that has been adopted in the United Kingdom and in the European Union to implement the CITES connention effective in the achicving its purpose and, insofar as there are shortcomings, how should these be addressed? / Nabpoo Chaiwisuttikul -- ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำ ไขน้ำ ในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467 / ยุทธ ลิมป์ศิระ, ภัทระ ลิมป์ศิระ -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ภูมิ โชคเหมาะ -- แบบและหลักฐานแห่งสัญญา / ณัฐพงศ์ โปษะกะบุตร -- ข้าราษฎร / สถิตย์ ไพเราะความผิดฐาน "กระทำชำเรา" ต้องมีการ "สอดใส่" หรือ "ล่วงล้ำ" ตามฎีกาที่ 1390/2555 หรือไม่ / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เพิกถอนหมายจับ / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- หลักความชอบในการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการของศาลระดับสหพันธรัฐในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- กฎหมายการจัดการความขัดแย้งของไทยในอดีต / ภูมิ มูลศิลป์ -- ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / จรัญ ภักดีธนากุล -- แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งโดยประชาชน (Recall election) / มานิตย์ จุมปา -- กระบวนการยุติธรรมตามใบสั่ง / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- ความสำคัญและทิศทางการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย / รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร -- เนติ์-- งง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- คำแนะนำสำหรับการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต / สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014096060
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014096052
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT74 .ร365 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014096045
รายการจองทั้งหมด: 0

พระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ -- รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / รักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์ -- การระงับข้อพิพาททางเลือกหรือทางหลัก / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร -- การเสียภาษีเงินได้ของสามีและภริยาตามกฎหมายใหม่ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม -- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นฎีกา / ประสงค์ มหาลี้ตระกูล -- คู่ความมรณะ / ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ -- Is the legislation that has been adopted in the United Kingdom and in the European Union to implement the CITES connention effective in the achicving its purpose and, insofar as there are shortcomings, how should these be addressed? / Nabpoo Chaiwisuttikul -- ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างการทดน้ำ ไขน้ำ ในบริเวณเชียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช 2467 / ยุทธ ลิมป์ศิระ, ภัทระ ลิมป์ศิระ -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ -- มาตรการทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ภูมิ โชคเหมาะ -- แบบและหลักฐานแห่งสัญญา / ณัฐพงศ์ โปษะกะบุตร -- ข้าราษฎร / สถิตย์ ไพเราะ

ความผิดฐาน "กระทำชำเรา" ต้องมีการ "สอดใส่" หรือ "ล่วงล้ำ" ตามฎีกาที่ 1390/2555 หรือไม่ / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เพิกถอนหมายจับ / ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ -- หลักความชอบในการพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการของศาลระดับสหพันธรัฐในระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- กฎหมายการจัดการความขัดแย้งของไทยในอดีต / ภูมิ มูลศิลป์ -- ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ตุลาการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / จรัญ ภักดีธนากุล -- แนวคิดและพัฒนาการของการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งโดยประชาชน (Recall election) / มานิตย์ จุมปา -- กระบวนการยุติธรรมตามใบสั่ง / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- ความสำคัญและทิศทางการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย / รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร -- เนติ์-- งง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- คำแนะนำสำหรับการศึกษาชั้นเนติบัณฑิต / สรรเสริญ เอี่ยมสุทธิวัฒน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544