ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า : สารคดีพระประวัติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 / ว.วินิจฉัยกุล, ชัชพล ไชยพร เรียบเรียง ; คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 24 พฤศจิกายน 2552.  (Text) (Text)

วินิตา ดิถียนต์, คุณหญิง, 2492-
ชัชพล ไชยพร | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Call no.: DS570.45.พ75 ว63 2552Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 12, 707 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ บริษัทอักษรโสภณ จำกัด.ISBN: 9786167197357Subject(s): เพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จฯเจ้าฟ้า, 2468-2554-สุวัทนา พระวรราชเทวี, พระนางเจ้า, 2448-2528มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468LOC classification: DS570.45.พ75 | ว63 2552
Contents:บทที่ 1 ปีแห่งโสมนัสและโทมนัส -- ตอนที่ 1 ข่าวโสมนัส -- 2 รอพระรัชทายาท -- 3 ลางร้าย -- 4 เตรียมรับเสด็จพระหน่อนาถ -- 5 ร่มโพธิ์รอน -- 6 ตะวันดับ -- 7 วันสุดท้าย -- บทที่ 2 ดวงแก้วกลางพระราชหฤทัย -- ตอนที่ 1 เจ้าพระยาแห่งอภัยวงศ์ -- 2 มหาธีรราชประดิพัทธ์ -- 3 เคียงพระยุคลบาท -- 4 โลกธรรม -- บทที่ 3 เจริญพระวัย -- ตอนที่ 1 ความเปลี่ยนแปลง -- 2 ความโรยรา -- 3 ความวุ่นวาย -- 4 สวนรื่นฤดี -- 5 ครูของเจ้าฟ้า -- บทที่ 4 ไกลสยาม -- ตอนที่ 1 เตรียมพระองค์ -- 2 เวลานิราศ -- 3 วันใหม่ที่แฟร์ฮิลล์ -- 4 ภาวะสงคราม -- 5 สิ้นสงคราม -- 6 ความเพียร -- บทที่ 5 เวลาอันริ่นรมย์ -- ตอนที่ 1 ชีวิตประจำวัน -- 2 รื่นเริง -- 3 "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ" อีกรัชสมัย -- 4 ลมฝน -- 5 สายฝน -- 6 ทวิโชคของชาวไทย -- บทที่ 6 ใกล้นิวัต -- ตอนที่ 1 ความอ่อนโยน -- 2 น้ำพระทัย -- 3 ประพาสยุโรป -- 4 ประพาสสหรัฐฯ (1) -- 5 ประพาสสหรัฯ (2) -- 6 ย้ายตำหนัก -- บทที่ 7 กาลนิวัต -- ตอนที่ 1 ตำหนักไดก์โรด -- 2 ผู้ดี -- 3 ปิตุภูมิ -- 4 พระราชมรดกล้ำค่า -- 5 อำลาอังกฤษ -- 6 วังรื่นฤดี -- บทที่ 8 ดวงแก้วของแผ่นดิน -- ตอนที่ 1 พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ -- 2 ความเรียบง่าย -- 3 เบื้องหลัง -- 4 ความเป็นไทย (1) -- 5 ความเป็นไทย (2) -- 6 ดีใจที่สุดในชีวิต -- 7 แม้หวังตั้งสงบ -- 8 เครื่องหมายของคนดี -- 9 ข้าพระบาท (1) -- 10 ข้าพระบาท (2) -- 11 กลิ่นหอมแห่งความดี -- บทที่ 9 เพชรของผองไทย -- ตอนที่ 1 ดวงแก้วที่จากไป -- 2 เพชรพระราชวงศ์ (1) -- 3 เพชรพระราชวงศ์ (2) -- 4 ส่องใจราษฎร -- 5 "เพชรรัตน-สุวัทนา".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.45.พ75 ว63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014098868
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550 ของ บริษัทอักษรโสภณ จำกัด.

บทที่ 1 ปีแห่งโสมนัสและโทมนัส -- ตอนที่ 1 ข่าวโสมนัส -- 2 รอพระรัชทายาท -- 3 ลางร้าย -- 4 เตรียมรับเสด็จพระหน่อนาถ -- 5 ร่มโพธิ์รอน -- 6 ตะวันดับ -- 7 วันสุดท้าย -- บทที่ 2 ดวงแก้วกลางพระราชหฤทัย -- ตอนที่ 1 เจ้าพระยาแห่งอภัยวงศ์ -- 2 มหาธีรราชประดิพัทธ์ -- 3 เคียงพระยุคลบาท -- 4 โลกธรรม -- บทที่ 3 เจริญพระวัย -- ตอนที่ 1 ความเปลี่ยนแปลง -- 2 ความโรยรา -- 3 ความวุ่นวาย -- 4 สวนรื่นฤดี -- 5 ครูของเจ้าฟ้า -- บทที่ 4 ไกลสยาม -- ตอนที่ 1 เตรียมพระองค์ -- 2 เวลานิราศ -- 3 วันใหม่ที่แฟร์ฮิลล์ -- 4 ภาวะสงคราม -- 5 สิ้นสงคราม -- 6 ความเพียร -- บทที่ 5 เวลาอันริ่นรมย์ -- ตอนที่ 1 ชีวิตประจำวัน -- 2 รื่นเริง -- 3 "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ" อีกรัชสมัย -- 4 ลมฝน -- 5 สายฝน -- 6 ทวิโชคของชาวไทย -- บทที่ 6 ใกล้นิวัต -- ตอนที่ 1 ความอ่อนโยน -- 2 น้ำพระทัย -- 3 ประพาสยุโรป -- 4 ประพาสสหรัฐฯ (1) -- 5 ประพาสสหรัฯ (2) -- 6 ย้ายตำหนัก -- บทที่ 7 กาลนิวัต -- ตอนที่ 1 ตำหนักไดก์โรด -- 2 ผู้ดี -- 3 ปิตุภูมิ -- 4 พระราชมรดกล้ำค่า -- 5 อำลาอังกฤษ -- 6 วังรื่นฤดี -- บทที่ 8 ดวงแก้วของแผ่นดิน -- ตอนที่ 1 พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ -- 2 ความเรียบง่าย -- 3 เบื้องหลัง -- 4 ความเป็นไทย (1) -- 5 ความเป็นไทย (2) -- 6 ดีใจที่สุดในชีวิต -- 7 แม้หวังตั้งสงบ -- 8 เครื่องหมายของคนดี -- 9 ข้าพระบาท (1) -- 10 ข้าพระบาท (2) -- 11 กลิ่นหอมแห่งความดี -- บทที่ 9 เพชรของผองไทย -- ตอนที่ 1 ดวงแก้วที่จากไป -- 2 เพชรพระราชวงศ์ (1) -- 3 เพชรพระราชวงศ์ (2) -- 4 ส่องใจราษฎร -- 5 "เพชรรัตน-สุวัทนา".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544