หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB180 .ว575 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขปรับปรุงDescription: 10, 264 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786163140364Subject(s): เศรษฐศาสตร์จุลภาคLOC classification: HB180 | .ว575 2556
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 3 ความยืดหยุ่น -- บทที่ 4 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค -- บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต -- บทที่ 6 ต้นทุนการผลิต -- บทที่ 7 รายรับและกำไรจากการผลิต -- บทที่ 8 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ -- บทที่ 9 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูกขาดแท้จริง -- บทที่ 10 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด -- บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks ECON HB 2013 617603 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/02/2021 31379014160361
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012344710
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014948856
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014948864
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014160387
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014160411
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014160395
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014160403
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014109236
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014109251
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014109244

หัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014109228
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379015342307
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ACOM HB180 .ว575 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015342315
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ECON HB 2013 617603 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014160353
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ECON HB 2013 617603 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014160338
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks ECON HB 2013 617603 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379014160346
รายการจองทั้งหมด: 0

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 3 ความยืดหยุ่น -- บทที่ 4 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค -- บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต -- บทที่ 6 ต้นทุนการผลิต -- บทที่ 7 รายรับและกำไรจากการผลิต -- บทที่ 8 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ -- บทที่ 9 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูกขาดแท้จริง -- บทที่ 10 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด -- บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544