คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: KPT874 .ผ93 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 429 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691928Subject(s): การแลกเปลี่ยน -- ไทยของขวัญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยซื้อขาย -- ไทยLOC classification: KPT874 | .ผ93 2556
Contents:บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย (Sale) -- 1.1 มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- 1.3 ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย -- 1.4 แบบและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.5 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย -- 1.6 หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย -- 1.7 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- 1.8 การซื้อขายเฉพาะอย่าง -- บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange) -- 2.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน -- 2.2 การนำบทบัญญัติในเรื่องซื้อขายมาใช้ -- 2.3 ประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน -- บทที่ 3 สัญญาให้ (Gift) -- 3.1 มูลเหตุในการให้ทรัพย์สิน -- 3.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาให้ -- 3.3 แบบในการให้ -- 3.4 การเรียกให้ส่งทรัพย์สินที่ให้คืน -- 3.5 การถอนคืนการให้.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015549539
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349073
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101563
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101555
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101571
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101514
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101456
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101506
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/11/2021 31379014101464
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/11/2021 31379014101522
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014101530
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014101548
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2020 31379014101472
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014101498
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .ผ93 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 11/11/2021 31379014101480
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT810 .พ94 2554 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ / KPT834 .จ63 2555 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ (มูลหนี้ 2) พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .ผ93 2556 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / KPT880 .ท644 2555 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายกิตติพร อรุณรัตน์. KPT890 .ผ932 2546 คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ / KPT903 .ส72 2544 สรุปวิชากฎหมายหนี้ /

บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย (Sale) -- 1.1 มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- 1.3 ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย -- 1.4 แบบและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.5 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย -- 1.6 หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย -- 1.7 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- 1.8 การซื้อขายเฉพาะอย่าง -- บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange) -- 2.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน -- 2.2 การนำบทบัญญัติในเรื่องซื้อขายมาใช้ -- 2.3 ประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน -- บทที่ 3 สัญญาให้ (Gift) -- 3.1 มูลเหตุในการให้ทรัพย์สิน -- 3.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาให้ -- 3.3 แบบในการให้ -- 3.4 การเรียกให้ส่งทรัพย์สินที่ให้คืน -- 3.5 การถอนคืนการให้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544