ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.  (Text) (Text)

ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
Call no.: HJ2950.55 .ท653 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 282 หน้าISBN: 9786162691197Subject(s): ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: HJ2950.55 | .ท653 2556
Contents:ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร -- 1 ความหมาย -- 2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร -- 3 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร -- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 2 เงินได้พึงประเมิน -- 3 การหักลดหย่อน -- 4 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 5 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี -- ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 2 รอบระยะเวลาบัญชี -- 3 ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 2 ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value added tax -- 1 กิจการและบุคคลที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 2 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 3 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 4 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 5 ฐานภาษี -- 6 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 7 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 8 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 2การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 3 ฐานภาษีและอัตราภาษี -- 4 การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 5 หน้าที่ของผู้ประกอบการกิจการที่ต้องภาษีธุรกิจเฉพาะ -- ตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102306
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102322
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102314
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 617644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014283288
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102272
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102298
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014102264
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HJ2950.55 .ท653 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102256
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 617253 ถาม-ตอบ มรดก และแบบพินัยกรรม = Civil and commercial code (succession) / LAW KPT 2013 617640 คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / LAW KPT 2013 617641 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / LAW KPT 2013 617644 ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / LAW KPT 2013 617646 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2013 617651 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / LAW KPT 2013 617653 หลักกฎหมาย. Principle of law. กฎหมายอาญา ภาคความผิด = Criminal law : offences /

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร -- 1 ความหมาย -- 2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร -- 3 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร -- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 2 เงินได้พึงประเมิน -- 3 การหักลดหย่อน -- 4 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- 5 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี -- ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล -- 2 รอบระยะเวลาบัญชี -- 3 ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 1 ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- 2 ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value added tax -- 1 กิจการและบุคคลที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 2 กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 3 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 4 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 5 ฐานภาษี -- 6 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 7 การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม -- 8 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 2การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 3 ฐานภาษีและอัตราภาษี -- 4 การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ -- 5 หน้าที่ของผู้ประกอบการกิจการที่ต้องภาษีธุรกิจเฉพาะ -- ตัวอย่างคำถามพร้อมคำตอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544