กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.  (Text) (Text)

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
Call no.: KPT3127 .อ73 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 540 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691980Subject(s): กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทยLOC classification: KPT3127 | .อ73 2556
Contents:บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ -- บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ -- บทที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน -- บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ -- บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -- บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย -- บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920492
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/03/2021 31379014102140
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102132
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102116
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102108

UP 345 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102124
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102074
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102090
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3127 .อ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 19/03/2021 31379014102082
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ -- บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ -- บทที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน -- บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ -- บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -- บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย -- บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544