คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ.  (Text) (Text)

อำนาจ เนตยสุภา
ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
Call no.: KPT1160 .อ637 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 271 หน้าISBN: 9786162691881Subject(s): ลิขสิทธิ์ -- ไทยLOC classification: KPT1160 | .อ637 2556
Contents:1 ข้อความเบื้องต้น -- 2 งานสร้างสรรค์ที่อาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ -- 3 มาตรฐานงานที่อาจได้รับความคุ้มครอง -- 4 ขอบเขตงานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง -- 5 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์ -- 6 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ -- 7 อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- 8 การละเมิดลิขสิทธิ์ -- 9 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว -- 10 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ -- 11 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ -- 12 ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ -- 13 การดำเนินคดีลิขสิทธิ์ -- 14 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ -- สิทธิของนักแสดง -- 1 ที่มาของสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย -- 2 สิทธิของนักแสดง -- 3 การได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง -- 4 อายุการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง -- 5 การละเมิดสิทธิของนักแสดง -- 6 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349032
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102231
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102215
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102223
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102199
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102181
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014102207
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102173
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102165
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160 .อ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014102157
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2013 617646 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 : พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / LAW KPT 2013 617651 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / LAW KPT 2013 617653 หลักกฎหมาย. Principle of law. กฎหมายอาญา ภาคความผิด = Criminal law : offences / LAW KPT 2013 617654 คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / LAW KPT 2013 617660 ยอมไม่ได้ / LAW KPT 2013 617686 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / LAW KPT 2013 617688 กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย /

1 ข้อความเบื้องต้น -- 2 งานสร้างสรรค์ที่อาจได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ -- 3 มาตรฐานงานที่อาจได้รับความคุ้มครอง -- 4 ขอบเขตงานที่ลิขสิทธิ์คุ้มครอง -- 5 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์ -- 6 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ -- 7 อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ -- 8 การละเมิดลิขสิทธิ์ -- 9 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว -- 10 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ -- 11 คณะกรรมการลิขสิทธิ์ -- 12 ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ -- 13 การดำเนินคดีลิขสิทธิ์ -- 14 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ -- สิทธิของนักแสดง -- 1 ที่มาของสิทธิของนักแสดงในประเทศไทย -- 2 สิทธิของนักแสดง -- 3 การได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง -- 4 อายุการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง -- 5 การละเมิดสิทธิของนักแสดง -- 6 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544