Kotmāi laksana lamœ̄t rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Phrayā Thēpwitharaphahunsutābō̜dī Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Yut Sǣngʻuthai / rūaprūam dōi Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n.

กฎหมายลักษณะละเมิด รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของ พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร.  (Text) (Text)

Thēpwithunphahunsarutābō̜dī (Boonchuay), Phrayā, 1889-1949. Seni Pramoj, M. R., Yut Sǣngʻuthai, Khēmmaphūm Phūmthāwō̜n.
เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540 | หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | เขมภูมิ ภูมิถาวร
Call no.: KPT834 .ท735 2556Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: Phim khrang thī 1. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 355 หน้าISBN: 9789744667021; 9744667028Subject(s): ละเมิด -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT834 | .ท735 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103999
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 617688 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/02/2021 31379014104005
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 617688 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379014104013
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104021
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 617688 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379014104039
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103940
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103957
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 617688 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103965
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103973
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014103981
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379014103916
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103924
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ท735 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014103932
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544