ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง.  (Text) (Text)

ณัฐพล ใจจริง
Call no.: JQ1745 .ณ627 2556Series: กษัตริย์ศึกษา: ลำดับที่ 1.Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 13, 393 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167667195 (ปกแข็ง); 9786167667188 (ปกอ่อน)Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500LOC classification: JQ1745 | .ณ627 2556
Contents:บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" -- บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฏฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500) -- บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490) -- บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้ " : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์ -- บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง -- บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับ 76 เทพการเมือง -- บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ -- บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯ ใต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014112982

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008818024
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008817216
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379008817240
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379015917967
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014112958
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016152812
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379015204192
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014356993
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014286018
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014431911
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014112941
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013991303
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013991295
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014112974
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ณ627 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014112966
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" -- บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฏฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500) -- บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490) -- บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้ " : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์ -- บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง -- บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับ 76 เทพการเมือง -- บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ -- บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯ ใต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544