คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์
Call no.: KPT1572 .ว62 2556Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 / ปรับปรุงแก้ไขโดย จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์Description: 372 หน้า : แผนที่ISBN: 9786162600654Other title: คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม [Cover title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยผู้พิพากษา -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .ว62 2556
Contents:พระธรรมนูญศาลยุิติธรรม -- ความเป็นมาเกี่ยวกับศาลยุติธรรม -- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- คำอธิบายเนื้อหาสาระของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- หมวด 1 -- หมวด 2 เขตอำนาจศาล -- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา -- หมวด 4 การจ่าย การเรียกคืน การโอน และคืนสำนวนคดี -- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับสมบูรณ์ มาตรา 1 ถึง มาตรา 33 -- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส -- พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348471
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348489
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012344314
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014104476
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014104484
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014104492
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014104443
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104450
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104468
รายการจองทั้งหมด: 0

พระธรรมนูญศาลยุิติธรรม -- ความเป็นมาเกี่ยวกับศาลยุติธรรม -- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- คำอธิบายเนื้อหาสาระของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- หมวด 1 -- หมวด 2 เขตอำนาจศาล -- หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา -- หมวด 4 การจ่าย การเรียกคืน การโอน และคืนสำนวนคดี -- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับสมบูรณ์ มาตรา 1 ถึง มาตรา 33 -- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 -- พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส -- พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544