คู่มือการขอคืนของกลาง / สมพร พรหมหิตาธร, ศรีนิดา พรหมหิตาธร.  (Text) (Text)

สมพร พรหมหิตาธร, 2480-
ศรีนิดา พรหมหิตาธร, 2496-
Call no.: HV8073 .ส43 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Description: 160 หน้าISBN: 9789742035716Subject(s): ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยพยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: HV8073 | .ส43 2556
Contents:1 ของกลาง -- 2 ทำไมจึงต้องมีของกลาง -- 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดี -- 2 เพื่อยึดไว้ให้ศาลริบ -- 3 เพื่อใช้ในการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่ง -- 4 ของกลางตามกฎหมายพิเศษ -- 3 ข้อปฏิบัติในการยึดของกลาง -- 1 ในคดีอาญา -- 2 ในคดีแพ่ง -- 4 ผลของการยึดของกลาง -- 1 ของกลางในดคีเปรียบเทียบ -- 2 ของกลางในคดีสั่งจับผู้ต้องหา -- 3 ของกลางในคดีไม่มีตัวผู้ต้องหา -- 4 ของกลางในคดีไม่ปรากฏตัวผู้ต้องหา -- 5 ของกลางที่ศาลสั่งริบ -- 6 กรณีพิพาทกรรมสิทธิ์ของกลาง -- 5 การขอคืนของกลาง -- 1 การขอคืนชั้นพนักงานสอบสวน -- 2 การขอคืนชั้นอัยการ -- 3 การขอคืนชั้นศาล -- 6 ของกลางที่ศาลสั่งริบ -- 1 หลักในการริบของกลาง -- 2 ของกลางในคดีการพนัน -- 3 ของกลางในคดีความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อห้าม -- 4 ของกลางที่ศาลริบตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ -- 7 การขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบไปแล้ว -- 8 การขอคืนของกลางในกรณีที่กฎหมายบัญญํติไว้โดยเฉพาะ -- 1 ของกลางในคดีแร่ -- 2 ของกลางตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม -- 3 ของกลางตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ -- 4 ของกลางตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 -- 5 ของกลางตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 -- 6 อำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี -- 7 กรณีร่ำรวยผิดปกติ -- 9 การขอคืนของกลางในคดีที่มีคำสั่งไม่ฟ้อง -- 1 ในคดีแร่ -- 2 ของกลางในคดียาเสพติด -- 3 ของกลางในคดีป่าไม้ -- 4 ในคดีทั่วไป -- ภาคผนวก ตัวอย่างคดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345261
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105069
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105051
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014105036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014105044
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105010
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HV8073 .ส43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105028
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ของกลาง -- 2 ทำไมจึงต้องมีของกลาง -- 1 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดี -- 2 เพื่อยึดไว้ให้ศาลริบ -- 3 เพื่อใช้ในการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่ง -- 4 ของกลางตามกฎหมายพิเศษ -- 3 ข้อปฏิบัติในการยึดของกลาง -- 1 ในคดีอาญา -- 2 ในคดีแพ่ง -- 4 ผลของการยึดของกลาง -- 1 ของกลางในดคีเปรียบเทียบ -- 2 ของกลางในคดีสั่งจับผู้ต้องหา -- 3 ของกลางในคดีไม่มีตัวผู้ต้องหา -- 4 ของกลางในคดีไม่ปรากฏตัวผู้ต้องหา -- 5 ของกลางที่ศาลสั่งริบ -- 6 กรณีพิพาทกรรมสิทธิ์ของกลาง -- 5 การขอคืนของกลาง -- 1 การขอคืนชั้นพนักงานสอบสวน -- 2 การขอคืนชั้นอัยการ -- 3 การขอคืนชั้นศาล -- 6 ของกลางที่ศาลสั่งริบ -- 1 หลักในการริบของกลาง -- 2 ของกลางในคดีการพนัน -- 3 ของกลางในคดีความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อห้าม -- 4 ของกลางที่ศาลริบตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ -- 7 การขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบไปแล้ว -- 8 การขอคืนของกลางในกรณีที่กฎหมายบัญญํติไว้โดยเฉพาะ -- 1 ของกลางในคดีแร่ -- 2 ของกลางตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม -- 3 ของกลางตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ -- 4 ของกลางตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 -- 5 ของกลางตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 -- 6 อำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี -- 7 กรณีร่ำรวยผิดปกติ -- 9 การขอคืนของกลางในคดีที่มีคำสั่งไม่ฟ้อง -- 1 ในคดีแร่ -- 2 ของกลางในคดียาเสพติด -- 3 ของกลางในคดีป่าไม้ -- 4 ในคดีทั่วไป -- ภาคผนวก ตัวอย่างคดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544