กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ. กฎหมายปกครอง / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.  (Text) (Text)

ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Call no.: KPT2720 .ก52 2556Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Edition: แก้ไขเพิ่มเติม 2556Description: 175 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167541488Other title: กฎหมายปกครอง [Portion of title]Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยLOC classification: KPT2720 | .ก52 2556
Contents:เกริ่นนำ -- มาตราสำคัญที่นิยมออกสอบ -- บทที่ 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 2 หน่วยงานทางปกครอง -- บทที่ 3 คดีทึ่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9, 10, 11 -- ตอนที่ 1 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 9 (1) คดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ตอนที่ 2 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (2) คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระทำการ -- ตอนที่ 3 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (3) คดีละเมิดทางปกครอง -- ตอนที่ 4 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (4) สัญญาทางปกครอง -- ตอนที่ 5 ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง -- ตอนที่ 6 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 11 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014105226
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014105218
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105200
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก52 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014105192
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 ช65 2556 คำอธิบายกฎหมายปกครอง / KPT2720 ช65 2556 คำอธิบายกฎหมายปกครอง / KPT2720 ศ46 รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบในการบริหารราชการไทย / KPT2720 .ก52 2556 กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ. กฎหมายปกครอง / KPT2720 .ก633 2553 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = Thai administration law / KPT2720 .ก633 2553 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = Thai administration law / KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 /

เกริ่นนำ -- มาตราสำคัญที่นิยมออกสอบ -- บทที่ 1 ความเบื้องต้น -- บทที่ 2 หน่วยงานทางปกครอง -- บทที่ 3 คดีทึ่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9, 10, 11 -- ตอนที่ 1 พ.ร.บ. จัดตั้งฯ มาตรา 9 (1) คดีฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ตอนที่ 2 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (2) คดีฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่กระทำการ -- ตอนที่ 3 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (3) คดีละเมิดทางปกครอง -- ตอนที่ 4 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 9 (4) สัญญาทางปกครอง -- ตอนที่ 5 ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง -- ตอนที่ 6 พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 11 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544