วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และโลก / คณะบรรณาธิการ จูเลียน ฮักซ์ลีย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.  (Text) (Text)

ฮักซ์ลี่, จูเลียน, ค.ศ. 1887-1975 | จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
Call no.: B72 .ฮ6 2542Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542 [1999]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3Description: 8, 138 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2526 ของ อมรินทร์การพิมพ์.; แปลจาก: The growth of ideas. Section two, Man and the world / Julian Huxley ... [et al.], eds.ISBN: 9745716758; 9789745716757Subject(s): ปรัชญาตรรกศาสตร์นักปรัชญาLOC classification: B72 | .ฮ6 2542
Contents:ภาคมนุษย์และโลก -- บทที่ 1 นักวิทยาศาสตร์เชิงปรัชญาของกรีก -- นักปรัชญากรีกยุคแรก -- ไพทากอรัสกับความพิศวงของตัวเลข -- พวกโสฟิสต์และการใช้ปัญญาในทางปฏิบัติ -- โสกราตีส : ผู้แสวงหาความจริงอย่างไม่ใฝ่ประโยชน์ -- ทฤษฎีแบบ = Theory of forms -- ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ของอาริสโตเติล -- ตรรกวิทยาของอาริสโตเติล -- ปรัชญาเฮเลนนิสติก -- ปรัชญาสเคปติก (วิมตินิยม) -- วิทยาศาสตร์แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย -- บทที่ 2 ปรัชญาคริสเตียนและอาหรับ -- ปิตาจารย์แห่งคริสต์ศาสนา = The father of the church -- นักคิดเฮเลนนิสติกยุคหลัง --ปรัชญาของเซนต์ออกัสติน -- ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสากล -- นักปราชญ์อาหรับ -- ลัทธิสกอลาสติกและอไควนัส -- หลักเกณฑ์ว่าด้วยความจริงสองประการ -- ประสบการณ์นิยมและรหัสยนิยม -- บทที่ 3 วิทยาศาสตร์และอภิปรัชญาสมัยใหม่ -- กำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ -- เบคอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ -- ระบบของฮอบส์ -- ร่างกายเปรียบเสมือนเครื่องจักร -- ความแน่แนอนและความสงสัยของเดการ์ต -- สปิโนซาและไลบ์นิซ -- จักรวาลคณิตศาสตร์ของนิวตัน -- นักคิดประสบการณ์นิยมชาวอังกฤษ -- นักคิดยุคภูมิปัญญาแห่งฝรั่งเศส -- บทที่ 4 ยุคแห่งความคิด -- การปฏิวัติแบบโคเปอร์นิคันของคานต์ -- จิตนิยมแบบโรแมนติก -- ระบบของเฮเกล -- นักปรัชญาประวัติศาสตร์ -- วัตถุนิยมวิภาษของมากซ์ -- ว่าด้วยศาสตร์ของมนุษย์ -- ทฤษฎีวิวัฒนาการ -- ศตวรรษที่ 19 ยุคแห่งความไร้เหตุผล -- ยุคทองของวิทยาศาสตร์ -- บทที่ 5 ศตวรรษที่ 20 -- ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์แบบใหม่ -- การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ -- อภิปรัชญาแห่งวิวัฒนาการ -- ลัทธิปฏิบัตินิยม (Pragmatism) : ความเชื่อที่ถือเป็นเครื่องมือ -- จิตที่ทำงานและวัตถุที่รับรู้ -- วิตเกนสไตน์และกลุ่มเวียนนา -- ปรัชญาภาษา -- เอกซิสเต็นเชียลิสม์ -- ปรัชญาและวัฒนธรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book
B72 .ฮ6 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379008527229

TU120 ภาคการศึกษาที่ 1

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks B72 .ฮ6 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008527211

ปก.100 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญา ภาคการศึกษาที่ 1

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2526 ของ อมรินทร์การพิมพ์.

แปลจาก: The growth of ideas. Section two, Man and the world / Julian Huxley ... [et al.], eds.

ภาคมนุษย์และโลก -- บทที่ 1 นักวิทยาศาสตร์เชิงปรัชญาของกรีก -- นักปรัชญากรีกยุคแรก -- ไพทากอรัสกับความพิศวงของตัวเลข -- พวกโสฟิสต์และการใช้ปัญญาในทางปฏิบัติ -- โสกราตีส : ผู้แสวงหาความจริงอย่างไม่ใฝ่ประโยชน์ -- ทฤษฎีแบบ = Theory of forms -- ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ของอาริสโตเติล -- ตรรกวิทยาของอาริสโตเติล -- ปรัชญาเฮเลนนิสติก -- ปรัชญาสเคปติก (วิมตินิยม) -- วิทยาศาสตร์แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย -- บทที่ 2 ปรัชญาคริสเตียนและอาหรับ -- ปิตาจารย์แห่งคริสต์ศาสนา = The father of the church -- นักคิดเฮเลนนิสติกยุคหลัง --ปรัชญาของเซนต์ออกัสติน -- ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสากล -- นักปราชญ์อาหรับ -- ลัทธิสกอลาสติกและอไควนัส -- หลักเกณฑ์ว่าด้วยความจริงสองประการ -- ประสบการณ์นิยมและรหัสยนิยม -- บทที่ 3 วิทยาศาสตร์และอภิปรัชญาสมัยใหม่ -- กำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ -- เบคอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ -- ระบบของฮอบส์ -- ร่างกายเปรียบเสมือนเครื่องจักร -- ความแน่แนอนและความสงสัยของเดการ์ต -- สปิโนซาและไลบ์นิซ -- จักรวาลคณิตศาสตร์ของนิวตัน -- นักคิดประสบการณ์นิยมชาวอังกฤษ -- นักคิดยุคภูมิปัญญาแห่งฝรั่งเศส -- บทที่ 4 ยุคแห่งความคิด -- การปฏิวัติแบบโคเปอร์นิคันของคานต์ -- จิตนิยมแบบโรแมนติก -- ระบบของเฮเกล -- นักปรัชญาประวัติศาสตร์ -- วัตถุนิยมวิภาษของมากซ์ -- ว่าด้วยศาสตร์ของมนุษย์ -- ทฤษฎีวิวัฒนาการ -- ศตวรรษที่ 19 ยุคแห่งความไร้เหตุผล -- ยุคทองของวิทยาศาสตร์ -- บทที่ 5 ศตวรรษที่ 20 -- ตรรกวิทยาและคณิตศาสตร์แบบใหม่ -- การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ -- อภิปรัชญาแห่งวิวัฒนาการ -- ลัทธิปฏิบัตินิยม (Pragmatism) : ความเชื่อที่ถือเป็นเครื่องมือ -- จิตที่ทำงานและวัตถุที่รับรู้ -- วิตเกนสไตน์และกลุ่มเวียนนา -- ปรัชญาภาษา -- เอกซิสเต็นเชียลิสม์ -- ปรัชญาและวัฒนธรรม.

Huxley, Julian, 1887-1975.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544