หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย = Introduction to public law : principle of law / สมยศ เชื้อไทย.  (Text) (Text)

สมยศ เชื้อไทย
Call no.: K3150 .ส44 2556Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 272 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691942Other title: Introduction to public law : principle of law [Parallel title] | กฎหมายมหาชนเบื้องต้น : หลักกฎหมาย [Cover title]Subject(s): กฎหมายมหาชนLOC classification: K3150 | .ส44 2556
Contents:ภาค 1 ลักษณะกฎหมายมหาชน -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน -- บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ -- บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน -- ภาค 2 รัฐ : สถาบันกฎหมายมหาชน -- ข้อความเบื้องต้น -- หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ -- บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ -- บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่ -- หมวด 2 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ความคิด -- บทที่ 3 ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ -- บทที่ 4 องค์ประกอบของรัฐ -- บทที่ 5 ภารกิจของรัฐ -- บทที่ 6 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง -- ภาค 3 การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ -- บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ -- บทที่ 2 องค์กรของรัฐ -- บทที่ 3 การกระทำของรัฐ -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง -- บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920385
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130141
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130158
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130133
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014772553
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW K 2013 617897 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2018 31379014130083
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130109
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130091
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130117
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013985511
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 18/06/2021 31379014398383
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014130059
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014130075
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K3150 .ส44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014130067
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ลักษณะกฎหมายมหาชน -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน -- บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน -- บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่ -- บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน -- ภาค 2 รัฐ : สถาบันกฎหมายมหาชน -- ข้อความเบื้องต้น -- หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ -- บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ -- บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่ -- หมวด 2 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ความคิด -- บทที่ 3 ข้อความคิดและสาระสำคัญของรัฐ -- บทที่ 4 องค์ประกอบของรัฐ -- บทที่ 5 ภารกิจของรัฐ -- บทที่ 6 รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง -- ภาค 3 การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ -- บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ -- บทที่ 2 องค์กรของรัฐ -- บทที่ 3 การกระทำของรัฐ -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง -- ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง -- บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544