มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล / รวบรวมและเรียบเรียง มิ่งขวัญ ธรศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

มิ่งขวัญ ธรศิริกุล | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กลุ่มงานประสาน 4
Call no.: KPT3053 .ม36 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานประสาน 4 กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 192 หน้า : ภาพสีประกอบNotes: ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนใช้ชื่อเรื่อง: มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล.Subject(s): การจัดการเขตชายฝั่งทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3053 | .ม36 2556
Contents:กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีชีวิต -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต -- กฎหมายอื่นๆ -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนวปะการัง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 618060 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014169750
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3053 .ม36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014169735
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3053 .ม36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379014169743
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3053 .ม36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013986048
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3053 .ม36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013986063
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3053 .ม36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379013986055
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3053 .ม36 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล / KPT3053 .ม36 2556 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล / KPT3053 .ม36 2556 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล / KPT3053 .ม36 2556 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล / KPT3053 .ม633 2554 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง / KPT3053 .ส736 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ = KPT3053 .ส738 2555 การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของเอกชน /

ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนใช้ชื่อเรื่อง: มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล.

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีชีวิต -- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต -- กฎหมายอื่นๆ -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าชายเลน -- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแนวปะการัง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544