คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.  (Text) (Text)

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
Call no.: KPT3570 .จ63 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขปรับปรุงใหม่Description: 444 หน้าISBN: 9789742035693Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT3570 | .จ63 2556
Contents:เรื่องที่ 1 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- บทที่ 3 คำฟ้อง -- บทที่ 4 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- บทที่ 5 การยื่น การตรวจ และการรับฟ้อง -- บทที่ 6 การส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้จำเลยแก้คดี -- บทที่ 7 คำให้การ -- บทที่ 8 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 9 การถอนฟ้อง -- บทที่ 10 การชี้สองสถาน -- บทที่ 11 การนั่งพิจารณา -- บทที่ 12 การเลื่อนการนั่งพิจารณา -- บทที่ 13 การพิจารณาคดีไม่มีข้อพิพาท -- บทที่ 14 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 15 การพิพากษาคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 16 การขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะเหตุขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 17 การขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 18 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 19 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- บทที่ 20 คำพิพากษาและคำสั่งเรื่องที่ 2 วิธีพิจารณาในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา -- บทที่ 1 หลักทั่วไปของการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 3 การอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 4 คำสั่งระหว่างพิจารณา -- บทที่ 5 หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และผลการอุทธรณ์ -- บทที่ 6 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 7 การชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 8 ผลแห่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 9 วิธีพิจารณาในศาลฎีกา -- ภาคผนวก ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2550 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระสำคัญอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014113964
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014113980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014113923
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 618126 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379015008890
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379014113949
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 18/2/19-วันเพ็ญ 16/07/2021 31379014113915
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 29/09/2018 31379014113931
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014113865
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014113881
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014113873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/06/2021 31379014113956
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/06/2021 31379014113899
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT3570 .จ63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014113907
รายการจองทั้งหมด: 0

เรื่องที่ 1 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 1 หลักทั่วไป -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- บทที่ 3 คำฟ้อง -- บทที่ 4 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- บทที่ 5 การยื่น การตรวจ และการรับฟ้อง -- บทที่ 6 การส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้จำเลยแก้คดี -- บทที่ 7 คำให้การ -- บทที่ 8 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 9 การถอนฟ้อง -- บทที่ 10 การชี้สองสถาน -- บทที่ 11 การนั่งพิจารณา -- บทที่ 12 การเลื่อนการนั่งพิจารณา -- บทที่ 13 การพิจารณาคดีไม่มีข้อพิพาท -- บทที่ 14 การขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 15 การพิพากษาคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 16 การขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะเหตุขาดนัดยื่นคำให้การ -- บทที่ 17 การขาดนัดพิจารณา -- บทที่ 18 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 19 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น -- บทที่ 20 คำพิพากษาและคำสั่ง

เรื่องที่ 2 วิธีพิจารณาในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา -- บทที่ 1 หลักทั่วไปของการอุทธรณ์ -- บทที่ 2 การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 3 การอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 4 คำสั่งระหว่างพิจารณา -- บทที่ 5 หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และผลการอุทธรณ์ -- บทที่ 6 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 7 การชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 8 ผลแห่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- บทที่ 9 วิธีพิจารณาในศาลฎีกา -- ภาคผนวก ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2550 -- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระสำคัญอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544