ลักษณะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในประเทศไทย / โดย พรศุลี เอกศิริพงษ์.  (Text) (Text)

พรศุลี เอกศิริพงษ์, 2525-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม
Call no.: COMM HF 2013 618139Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 8, 86 แผ่น : ภาพสีประกอบOther title: Effects of consumer characteristics on their attitude of online shopping in Thailand [Added title page title]Subject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทยDissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks COMM HF 2013 618139 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014094230
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CN1221.ส72 ป454 ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง / COMMD PN 2013 615154 คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง : กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ / COMM HF 2011 612393 เกากลยุทธ์ / COMM HF 2013 618139 ลักษณะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในประเทศไทย / COMM HF 2013 618400 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารสัญชาติไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / COMM HF 2013 618474 การศึกษาปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งสำหรับอุ่นไมโครเวฟของผู้พักอาศัยหอพักในเขตกรุงเทพมหานคร / COMM HF 2013 618482 การออกแบบและพัฒนางานขายสินค้าต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านธุรกิจ สำหรับร้านค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล :

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)

Pornsulee Akesiripong, 1982-

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544