ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.  (Text) (Text)

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
Call no.: K5015.4 .อ464 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 128 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.ISBN: 9786162692079Subject(s): กฎหมายอาญากฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: K5015.4 | .อ464 2556
Contents:คำนำ : สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา -- บทที่ 1 ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- คำนำ -- 1 ความพยายามวิเคราะห์ศัพท์ทางทฤษฎีอาญา -- 2 ประวัติและวิวัฒนาการของศาสตร์แห่งการลงอาชญา -- 3 ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- 4 วิวัฒนาการของทฤษฎีอาญาในประเทศตะวันตก -- สรุป -- บทที่ 2 ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 คำถามพื้นฐานของการนิติบัญญัติทางอาญา -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา -- สรุป -- บทที่ 3 ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 การศึกษาทฤษฎีโทษจากประวัติศาสตร์การร่างกฎหมาย -- 2 โทษและทฤษฎีรองรับการลงโทษที่นิยมใช้ในปัจจุบัน -- 3 ระบบของการประยุกต์ใช้โทษ และวิธีการที่เรียกชื่ออย่างอื่น -- สรุป -- บทที่ 4 ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมสถานภาพปัจจุบัน -- คำนำ -- 1 วิวัฒนาการของรูปแบบกระบวนการยุติธรรม -- 2 จุดยืนของกระบวนการและนโยบายทางอาญา -- 3 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและนิติวิธี : ความสามารถในการประยุกต์ใช้ -- 4 รูปแบบและความก้าวหน้าในการบริหารงานยุติธรรม -- 5 กระบวนการยุติธรรมกับสภาพสังคม -- สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/07/2021 31379013920310
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379014117759
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379014114616
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 27/07/2021 31379014114590
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379014114608
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.

คำนำ : สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา -- บทที่ 1 ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- คำนำ -- 1 ความพยายามวิเคราะห์ศัพท์ทางทฤษฎีอาญา -- 2 ประวัติและวิวัฒนาการของศาสตร์แห่งการลงอาชญา -- 3 ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- 4 วิวัฒนาการของทฤษฎีอาญาในประเทศตะวันตก -- สรุป -- บทที่ 2 ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 คำถามพื้นฐานของการนิติบัญญัติทางอาญา -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา -- สรุป -- บทที่ 3 ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 การศึกษาทฤษฎีโทษจากประวัติศาสตร์การร่างกฎหมาย -- 2 โทษและทฤษฎีรองรับการลงโทษที่นิยมใช้ในปัจจุบัน -- 3 ระบบของการประยุกต์ใช้โทษ และวิธีการที่เรียกชื่ออย่างอื่น -- สรุป -- บทที่ 4 ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมสถานภาพปัจจุบัน -- คำนำ -- 1 วิวัฒนาการของรูปแบบกระบวนการยุติธรรม -- 2 จุดยืนของกระบวนการและนโยบายทางอาญา -- 3 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและนิติวิธี : ความสามารถในการประยุกต์ใช้ -- 4 รูปแบบและความก้าวหน้าในการบริหารงานยุติธรรม -- 5 กระบวนการยุติธรรมกับสภาพสังคม -- สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544