ทฤษฎีอาญา / อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.  (Text) (Text)

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
Call no.: K5015.4 .อ464 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 128 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.ISBN: 9786162692079Subject(s): กฎหมายอาญากฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: K5015.4 | .อ464 2556
Contents:คำนำ : สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา -- บทที่ 1 ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- คำนำ -- 1 ความพยายามวิเคราะห์ศัพท์ทางทฤษฎีอาญา -- 2 ประวัติและวิวัฒนาการของศาสตร์แห่งการลงอาชญา -- 3 ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- 4 วิวัฒนาการของทฤษฎีอาญาในประเทศตะวันตก -- สรุป -- บทที่ 2 ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 คำถามพื้นฐานของการนิติบัญญัติทางอาญา -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา -- สรุป -- บทที่ 3 ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 การศึกษาทฤษฎีโทษจากประวัติศาสตร์การร่างกฎหมาย -- 2 โทษและทฤษฎีรองรับการลงโทษที่นิยมใช้ในปัจจุบัน -- 3 ระบบของการประยุกต์ใช้โทษ และวิธีการที่เรียกชื่ออย่างอื่น -- สรุป -- บทที่ 4 ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมสถานภาพปัจจุบัน -- คำนำ -- 1 วิวัฒนาการของรูปแบบกระบวนการยุติธรรม -- 2 จุดยืนของกระบวนการและนโยบายทางอาญา -- 3 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและนิติวิธี : ความสามารถในการประยุกต์ใช้ -- 4 รูปแบบและความก้าวหน้าในการบริหารงานยุติธรรม -- 5 กระบวนการยุติธรรมกับสภาพสังคม -- สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013920310
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014117759
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014114616
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5015.4 .อ464 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/06/2022 31379014114608
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2548.

คำนำ : สหสาขาว่าด้วยทฤษฎีอาญา -- บทที่ 1 ต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- คำนำ -- 1 ความพยายามวิเคราะห์ศัพท์ทางทฤษฎีอาญา -- 2 ประวัติและวิวัฒนาการของศาสตร์แห่งการลงอาชญา -- 3 ประวัติการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในฐานะที่เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีอาญา -- 4 วิวัฒนาการของทฤษฎีอาญาในประเทศตะวันตก -- สรุป -- บทที่ 2 ทฤษฎีอาญาและกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 คำถามพื้นฐานของการนิติบัญญัติทางอาญา -- 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา -- สรุป -- บทที่ 3 ทฤษฎีโทษ : โทษและทฤษฎีการลงโทษในปัจจุบันที่นักนิติศาสตร์ประยุกต์ในกฎหมายอาญาสารบัญญัติ -- คำนำ -- 1 การศึกษาทฤษฎีโทษจากประวัติศาสตร์การร่างกฎหมาย -- 2 โทษและทฤษฎีรองรับการลงโทษที่นิยมใช้ในปัจจุบัน -- 3 ระบบของการประยุกต์ใช้โทษ และวิธีการที่เรียกชื่ออย่างอื่น -- สรุป -- บทที่ 4 ทฤษฎีอาญาและกระบวนการยุติธรรมสถานภาพปัจจุบัน -- คำนำ -- 1 วิวัฒนาการของรูปแบบกระบวนการยุติธรรม -- 2 จุดยืนของกระบวนการและนโยบายทางอาญา -- 3 ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและนิติวิธี : ความสามารถในการประยุกต์ใช้ -- 4 รูปแบบและความก้าวหน้าในการบริหารงานยุติธรรม -- 5 กระบวนการยุติธรรมกับสภาพสังคม -- สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544