การศึกษาปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งสำหรับอุ่นไมโครเวฟของผู้พักอาศัยหอพักในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ธนาธร ยิสารคุณ.  (Text) (Text)

ธนาธร ยิสารคุณ, 2530-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม
Call no.: COMM HF 2013 618474Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Description: 9, 92 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)Other title: Study of packaging factors that affect the consumption behavior of apartment residents in Bangkok [Added title page title]Subject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯอาหารแช่แข็ง -- การบรรจุภัณฑ์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks COMM HF 2013 618474 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014095252
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
COMM HF 2011 612393 เกากลยุทธ์ / COMM HF 2013 618139 ลักษณะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ในประเทศไทย / COMM HF 2013 618400 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการตรวจหนังสือเดินทางของผู้โดยสารสัญชาติไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / COMM HF 2013 618474 การศึกษาปัจจัยทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารแช่เย็นและอาหารแช่แข็งสำหรับอุ่นไมโครเวฟของผู้พักอาศัยหอพักในเขตกรุงเทพมหานคร / COMM HF 2013 618482 การออกแบบและพัฒนางานขายสินค้าต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่านธุรกิจ สำหรับร้านค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล : COMM HF 2013 618487 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออุปกรณ์เดินป่าออนไลน์ : COMM HF 2013 618506 ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร /

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)

Thanatorn Yisarkoon, 1987-

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544