น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 / Tina Seelig ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, ธัญลักษณ์ เศวตศิลา.  (Text) (Text)

ซีลิก, ทินา ลินน์
พรเลิศ อิฐฐ์ | ธัญลักษณ์ เศวตศิลา
Call no.: LC1037.5 .ซ646 2556Publication: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2556] [2013]Description: 190 หน้าNotes: แปลจาก: What I wish I knew when I was 20. 2009.ISBN: 9786167164618Subject(s): อาชีพศึกษา -- สหรัฐอเมริกาความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสร้างสรรค์LOC classification: LC1037.5 | .ซ646 2556
แสดงรายการนี้ใน: Boonchoo New Book 2019-04 (Thai
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015617609
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015617617
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014447602
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014116967
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379015617179
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379015617187
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC1037.5 .ซ646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
มีรอยเปียกก่อนยืม วันที่ 14/03/2560 (สำรวย) 31379014116959
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LC1036.8.ท92ก4 ข562 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้นำชุมชน : กรณีศึกษาโครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร = The production of self-study media suited with a community leaders : a case study of garbage for eggs, 70 Rai Community, Klongteui, Bangkok / LC1036.8.ท92ร5 พ46 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการศูนย์การเรียนชุมชน : LC1037.5 .ซ646 2556 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 / LC1037.5 .ซ646 2556 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 / LC1037.5 .ซ646 2556 น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 / LC1037.5 .S445 2009 What I wish I knew when I was 20 : a crash course on making your place in the world / LC1038 .ธ842 เผชิญภัยได้เรียนรู้ = Adventure based learning : การพัฒนาบุคลากรแบบดั้งเดิมที่ไม่เคยล้าสมัยในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการไว้วางใจ /

แปลจาก: What I wish I knew when I was 20. 2009.

Seelig, Tina Lynn

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544