ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์ = Justice system and alternative justice : on sociological perspectives / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.  (Text) (Text)

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-
Call no.: HV9960.ท9 จ738 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 310 หน้าISBN: 9789740331186Other title: Justice system and alternative justice : on sociological perspectivesSubject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทยการแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน -- ไทยการบริหารงานยุติธรรมการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐานLOC classification: HV9960.ท9 | จ738 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรม : หลักการและแนวคิด -- บทที่ 3 ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก -- บทที่ 4 สืบค้นภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของระบบยุติธรรมไทย -- บทที่ 5 พัฒนาการความสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมกับรัฐและสังคมไทย -- บทที่ 6 วิกฤติกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในสังคมไทย -- บทที่ 7 ยุติธรรมทางเลือก : หลักการและความสำคัญ -- บทที่ 8 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) -- บทที่ 9 ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) -- บทที่ 10 บทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือกกับสังคมไทย.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-10 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV9960.ท9 จ738 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012344090
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV9960.ท9 จ738 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014121850
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV9960.ท9 จ738 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379014121843
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HV9960.ท9 จ738 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379014950936
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรม : หลักการและแนวคิด -- บทที่ 3 ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก -- บทที่ 4 สืบค้นภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของระบบยุติธรรมไทย -- บทที่ 5 พัฒนาการความสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมกับรัฐและสังคมไทย -- บทที่ 6 วิกฤติกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในสังคมไทย -- บทที่ 7 ยุติธรรมทางเลือก : หลักการและความสำคัญ -- บทที่ 8 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) -- บทที่ 9 ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) -- บทที่ 10 บทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือกกับสังคมไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544