ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม / บรรณาธิการ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.  (Text) (Text)

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484-
Call no.: DS568 .ป46324 2556Series: ด้วยรัก: เล่มที่ 5.Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 365 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี.ISBN: 9789749936290Subject(s): ไทย -- อารยธรรมไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณีLOC classification: DS568 | .ป46324 2556
Contents:หนังสือแจก / วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา -- ประวัติศาสตร์ส่วนตัว ชีวิตการอ่านช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น / สุชาติ สวัสดิ์ศรี -- บริบททางวัฒนธรรมภายในราชอาณาจักรสยามระหว่าง พ.ศ.2435-2520 / อรรถวิท เจริญเวียงเวชกิจ -- วรรณกรรมเพลง : เพลงรำวง / บุญล้อม มะโนทัย -- เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองสุรินทร์ / สุทัศน์ กองทรัพย์ -- ผ้ากระเนียว ศาลปะกำ อำนาจผู้หญิงกวย / นรเศรษฐ พิสิฐพันพร -- พระ-หมอ-ครู : พลวัตทางวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแนวชายแดนไทย-กัมพูชา / อัจฉรา ภาณุรัตน์ -- ทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง / วิวัฒน์ เมฆอรุณ -- Suburban Sprawl and the Loss of Quality of Life and Community : Lessons for Thailand from the American Experiences / Linda Puritz -- การผลิตเอง บริโภคเอง หลังเหตุการณ์ 3/11 ของจังหวัดฟูกุชิม่า / ปูรณัธ วังกานนท์ -- น้ำดื่มและสุขภาพ / โสภณ พานิชพันธ์ -- วิชารู้จักตนเอง / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348265
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014379615
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014134317
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014122510
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014129929
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS568 .ป46324 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014122528
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี.

หนังสือแจก / วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา -- ประวัติศาสตร์ส่วนตัว ชีวิตการอ่านช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น / สุชาติ สวัสดิ์ศรี -- บริบททางวัฒนธรรมภายในราชอาณาจักรสยามระหว่าง พ.ศ.2435-2520 / อรรถวิท เจริญเวียงเวชกิจ -- วรรณกรรมเพลง : เพลงรำวง / บุญล้อม มะโนทัย -- เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองสุรินทร์ / สุทัศน์ กองทรัพย์ -- ผ้ากระเนียว ศาลปะกำ อำนาจผู้หญิงกวย / นรเศรษฐ พิสิฐพันพร -- พระ-หมอ-ครู : พลวัตทางวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแนวชายแดนไทย-กัมพูชา / อัจฉรา ภาณุรัตน์ -- ทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนล่าง / วิวัฒน์ เมฆอรุณ -- Suburban Sprawl and the Loss of Quality of Life and Community : Lessons for Thailand from the American Experiences / Linda Puritz -- การผลิตเอง บริโภคเอง หลังเหตุการณ์ 3/11 ของจังหวัดฟูกุชิม่า / ปูรณัธ วังกานนท์ -- น้ำดื่มและสุขภาพ / โสภณ พานิชพันธ์ -- วิชารู้จักตนเอง / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544