การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ / บุญฑวรรณ วิงวอน.  (Text) (Text)

บุญฑวรรณ วิงวอน
Call no.: HB615 .บ725 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 689 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740331414Subject(s): ความเป็นผู้ประกอบการความสำเร็จทางธุรกิจLOC classification: HB615 | .บ725 2556
Contents:ส่วนที่ 1 บริบทของการประกอบการ -- บทที่ 1 แรงบันดาลใจในการประกอบการ -- บทที่ 2 ความท้าทายในการประกอบการยุคโลกาภิวัฒน์ -- บทที่ 3 การประกอบการ -- บทที่ 4 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการ -- บทที่ 5 ผู้ประกอบการ -- ส่วนที่ 2 กระบวนการประกอบการเชิงกลยุทธ์ -- บทที่ 6 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ -- บทที่ 7 แผนธุรกิจ -- บทที่ 8 กลยุทธ์การดำเนินงาน -- บทที่ 9 กลุ่ม ทีมงาน และเครือข่ายธุรกิจ -- ส่วนที่ 3 ความสำเร็จของการประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ -- บทที่ 10 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม -- บทที่ 11 ธุรกิจครอบครัวและทายาทธุรกิจ -- บทที่ 12 ธุรกิจระหว่างประเทศและวัฒนธรรมข้ามชาติ -- บทที่ 13 ทิศทางแนวโน้มธุรกิจในอนาคต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB615 .บ725 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014378740
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB615 .บ725 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014317805
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB615 .บ725 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014124417
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB615 .บ725 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014124433
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HB615 .จ736 2554 การริเริ่มด้วยตนเอง กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ภูมิความรู้ความชำนาญและความสำเร็จในการประกอบการ ของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันประเภท Joint venture และ Dealer own dealer operate ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / HB615 .ช73 ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ = How to start your business : คู่มือสำหรับนักลงทุน / HB615 .น462 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการกับความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม : HB615 .บ725 2556 การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ / HB615 .บ725 2556 การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ / HB615 .ป357 2554 เชาวน์เชิงปฏิบัติ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ภูมิความรู้ความชำนาญและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา / HB615 .ป646 รูปแบบ ความสัมพันธ์ และการสร้างสมการทำนายลักษณะผู้ประกอบการ และภูมิความรู้ความชำนาญที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ในธุรกิจร้านหนังสือ =

ส่วนที่ 1 บริบทของการประกอบการ -- บทที่ 1 แรงบันดาลใจในการประกอบการ -- บทที่ 2 ความท้าทายในการประกอบการยุคโลกาภิวัฒน์ -- บทที่ 3 การประกอบการ -- บทที่ 4 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการเป็นผู้ประกอบการ -- บทที่ 5 ผู้ประกอบการ -- ส่วนที่ 2 กระบวนการประกอบการเชิงกลยุทธ์ -- บทที่ 6 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ -- บทที่ 7 แผนธุรกิจ -- บทที่ 8 กลยุทธ์การดำเนินงาน -- บทที่ 9 กลุ่ม ทีมงาน และเครือข่ายธุรกิจ -- ส่วนที่ 3 ความสำเร็จของการประกอบการยุคโลกาภิวัตน์ -- บทที่ 10 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม -- บทที่ 11 ธุรกิจครอบครัวและทายาทธุรกิจ -- บทที่ 12 ธุรกิจระหว่างประเทศและวัฒนธรรมข้ามชาติ -- บทที่ 13 ทิศทางแนวโน้มธุรกิจในอนาคต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544