ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชวลิต สละ.  (Text) (Text)

ชวลิต สละ
Call no.: JS78 .ช546 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 411 หน้าISBN: 9789740331339Subject(s): การปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JS78 | .ช546 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- บทที่ 4 เทศบาล -- บทที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 6 กรุงเทพมหานคร -- บทที่ 7 เมืองพัทยา -- บทที่ 8 การจัดการองค์การเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น -- บทที่ 9 การคลังท้องถิ่น -- บทที่ 10 การบริหารงานบุคคล -- บทที่ 11 การบริหารงานบริการสาธารณะ -- บทที่ 12 กลยุทธ์ในการบริหารงานท้องถิ่น -- บทที่ 13 การพัฒนาท้องถิ่น -- บทที่ 14 การตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 15 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS78 .ช546 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012343654
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS78 .ช546 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014124441
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS78 .ช546 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/06/2021 31379014124425

UP 432 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PLSC JS 2013 619161 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014353289
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JS78 .ก953 2561 มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย / JS78 .ข945 2555 ไขรหัสลับท้องถิ่นสไตล์ out of the box / JS78 .ฉ74 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JS78 .ช546 2556 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JS78 .ถ564 2552 ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน / JS78 .น346 ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / JS78 .น346 2546 ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ /

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- บทที่ 4 เทศบาล -- บทที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบล -- บทที่ 6 กรุงเทพมหานคร -- บทที่ 7 เมืองพัทยา -- บทที่ 8 การจัดการองค์การเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น -- บทที่ 9 การคลังท้องถิ่น -- บทที่ 10 การบริหารงานบุคคล -- บทที่ 11 การบริหารงานบริการสาธารณะ -- บทที่ 12 กลยุทธ์ในการบริหารงานท้องถิ่น -- บทที่ 13 การพัฒนาท้องถิ่น -- บทที่ 14 การตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 15 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544