12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร / เจษฎา นกน้อย.  (Text) (Text)

เจษฎา นกน้อย
Call no.: HD37 .จ752 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 310 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740331353Other title: สิบสองแนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กรSubject(s): องค์การการจัดการLOC classification: HD37 | .จ752 2556
Contents:พุทธธรรมกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ -- การทุ่มตลาดและการตอบโต้ : ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต : โอกาส ทางเลือก และความท้าทายใหม่ -- นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศกับการดำเนินกลยุทธขององค์กร -- การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร : กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : ความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหน ? -- การจัดการความหลากหลายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ -- การพัฒนาแรงงานสูงอายุเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -- Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior? -- Organisational Communication for Becoming an Autonomous University : The Case of Thaksin University -- Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province : A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric -- Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-08-09 (Thai) | TUPRIDI-NewBook-2020-09-01(Tha)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD37 .จ752 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016093669
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD37 .จ752 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016093644
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HD37 .จ752 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014348131
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks MGNT HD 2013 619163 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014760004
รายการจองทั้งหมด: 0

พุทธธรรมกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ -- การทุ่มตลาดและการตอบโต้ : ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต : โอกาส ทางเลือก และความท้าทายใหม่ -- นโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศกับการดำเนินกลยุทธขององค์กร -- การจัดการผู้มีความสามารถสูงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร : กรณีศึกษา 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : ความเหมาะสมอยู่ที่ตรงไหน ? -- การจัดการความหลากหลายในองค์กรเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ -- การพัฒนาแรงงานสูงอายุเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -- Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior? -- Organisational Communication for Becoming an Autonomous University : The Case of Thaksin University -- Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province : A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric -- Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544