วารสารรามคำแหง. ฉบับวันรพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; อภิชัย มานิตยกุล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

อภิชัย มานิตยกุล | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT68 .ว654 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2554 [2011]Description: 142 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Uniform titles: วารสารรามคำแหง. Subject(s): ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กรมหลวง, 2417-2463กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT68 | .ว654 2554
Contents:ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ -- หลักเกณฑ์ของประเทศไทย ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม / ชนภัทร วินยวัฒน์ -- ความรับผิดของสายการบินที่ร่วมกันให้บริการรับขนทางอากาศ / เกียรติพล ตันติกุล -- ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนที่ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2551 / ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ -- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) / ณฐ (ขวัญจิต) สันตสว่าง -- กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... / ภูมิ โชคเหมาะ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง / พัฒนะ เรือนใจดี -- A Comparative Study in Assisted Reproductive Technology: An Analysis with Special Focus on Parentage in the UK, USA and Thailand / Winatta Saengsook -- Victim Impact Statement / Sirapich Sinma -- นิติกรรมอำพรางและการบังคับใช้นิติกรรมที่ถูกอำพราง / กนกวรรณ ผลศรัทธา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .ว654 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130752
รายการจองทั้งหมด: 0

ประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ -- หลักเกณฑ์ของประเทศไทย ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม / ชนภัทร วินยวัฒน์ -- ความรับผิดของสายการบินที่ร่วมกันให้บริการรับขนทางอากาศ / เกียรติพล ตันติกุล -- ปัญหาการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนที่ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2551 / ปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ -- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554) / ณฐ (ขวัญจิต) สันตสว่าง -- กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... / ภูมิ โชคเหมาะ -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง / พัฒนะ เรือนใจดี -- A Comparative Study in Assisted Reproductive Technology: An Analysis with Special Focus on Parentage in the UK, USA and Thailand / Winatta Saengsook -- Victim Impact Statement / Sirapich Sinma -- นิติกรรมอำพรางและการบังคับใช้นิติกรรมที่ถูกอำพราง / กนกวรรณ ผลศรัทธา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544