หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB172.5 .ว63 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขปรับปรุง (ฉบับพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 1)Description: 12, 291 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขปรับปรุง 2555.; มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9786167398679Subject(s): เศรษฐศาสตร์มหภาคบธ 601 Highly correlatedBA 601 Highly correlatedLOC classification: HB172.5 | .ว63 2556
Contents:บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 บัญชีรายได้ประชาชาติ -- บทที่ 3 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ: องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวม -- บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพของสำนักเคนส์ -- บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุนตามแนวคิดที่มิใช่เคนส์ -- บทที่ 6 แบบจำลองเส้น IS-LM, แบบจำลองเส้น AD-AS -- บทที่ 7 การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน -- บทที่ 8 การคลังและนโยบายการคลัง -- บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย: จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Pridi Banomyong Library
Reserve Books Circulation Counter HB172.5 .ว63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
วิชา ศ.214 31379013994638

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379015344261
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ACOM HB172.5 .ว63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015344279

หัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม ภาคการศึกษาที่ 2

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter ECON HB 2013 619827 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก วิชา ศ. 214 27/07/2021 31379014782131
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/08/2021 31379014782156
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks ECON HB 2013 619827 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379014782164
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ECON HB 2013 619827 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379014782206
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter ECON HB 2013 619827 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2021 31379014782172
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขปรับปรุง 2555.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 บัญชีรายได้ประชาชาติ -- บทที่ 3 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ: องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวม -- บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพของสำนักเคนส์ -- บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยการบริโภคและการลงทุนตามแนวคิดที่มิใช่เคนส์ -- บทที่ 6 แบบจำลองเส้น IS-LM, แบบจำลองเส้น AD-AS -- บทที่ 7 การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน -- บทที่ 8 การคลังและนโยบายการคลัง -- บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ -- บทที่ 10 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย: จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544