กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.  (Text) (Text)

ทัชชมัย ทองอุไร
Call no.: K4610 .ท62 2556Series: โครงการตำราและสื่อการสอน / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยPublication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 520 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691973; 6162691977Subject(s): ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)องค์การการค้าโลกระเบียบการค้าต่างประเทศLOC classification: K4610 | .ท62 2556
Contents:บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎี และนโยบาย -- บทที่ 1 ความเป็นมาของ GATT และ WTO -- บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO -- บทที่ 3 หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN -- บทที่ 4 หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส -- บทที่ 5 อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า -- บทที่ 6 ความตกลงสินค้าเกษตร -- บทที่ 7 การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) -- บทที่ 8 การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties) --บทที่ 9 มาตรการปกป้อง (SG : Safeguard Measure) -- บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO -- บทที่ 11 GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา (Developed and Developing Countries) -- บทส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014494000
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 18/06/2022 31379014130232
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130224
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015341523
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130190
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/12/2022 31379014130208
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130166
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014929302
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130174
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4610 .ท62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014130182
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎี และนโยบาย -- บทที่ 1 ความเป็นมาของ GATT และ WTO -- บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO -- บทที่ 3 หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN -- บทที่ 4 หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส -- บทที่ 5 อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า -- บทที่ 6 ความตกลงสินค้าเกษตร -- บทที่ 7 การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) -- บทที่ 8 การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties) --บทที่ 9 มาตรการปกป้อง (SG : Safeguard Measure) -- บทที่ 10 การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO -- บทที่ 11 GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา (Developed and Developing Countries) -- บทส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544