ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT4610 .ส74 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 671 หน้าISBN: 9786162692062Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ส74 2556
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1. ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2. สอบสวน -- ภาค 3. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4. อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5. พยานหลักฐาน -- ภาค 6. การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม -- ภาค 7. อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- กฎกระทรวง --ข้อบังคับ -- ระเบียบ -- ประกาศ -- ภาคผนวก 1 ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาคผนวก 2 ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาคผนวก 3 บทบัญญัติเดิมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920476
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130034
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130042
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130000
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130026
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014130018
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/05/2021 31379014129994
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014129978
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014129986
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส74 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014129960
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4610 .ส74 2555ก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : KPT4610 .ส74 2555ก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : KPT4610 .ส74 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / KPT4610 .ส74 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / KPT4610 .ส74 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / KPT4610 .ส74 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / KPT4610 .ส74 2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา /

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1. ข้อความเบื้องต้น -- ภาค 2. สอบสวน -- ภาค 3. วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ภาค 4. อุทธรณ์และฎีกา -- ภาค 5. พยานหลักฐาน -- ภาค 6. การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม -- ภาค 7. อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 -- กฎกระทรวง --ข้อบังคับ -- ระเบียบ -- ประกาศ -- ภาคผนวก 1 ก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาคผนวก 2 ตารางแสดงการแก้ไข/เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาคผนวก 3 บทบัญญัติเดิมที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544