หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ : การเสนอตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / โดย สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง.  (Text) (Text)

สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Call no.: KPT2070 .ห367 2551Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551 [2008]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 214 หน้าSubject(s): เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ห367 2551
Contents:บทนำ -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 -- 1. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- 2. ผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- 3. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 1. ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 2. การสนองตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 3. ตัวอย่างคำวินิจฉัยกรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย -- ส่วนที่ 3 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ -- 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้โดยเด็ดขาด -- 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีดุลพินิจไม่เปิดเผย -- 3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล : การสนองตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล -- ส่วนที่ 4 การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย : การสนองตอบต่อสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหาย -- 1. สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ -- 2. สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร -- 3. สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .ห367 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014130497
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2070 .ส746 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลถึงปี 2551 พร้อมข้อสอบเก่าทุกสนาม / KPT2070 .ส746 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลถึงปี 2551 พร้อมข้อสอบเก่าทุกสนาม / KPT2070 .ส747 2554 ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ / KPT2070 .ห367 2551 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ : KPT2070 .อ43 รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต / KPT2070 .อ43 รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต / KPT2070 .อ43 รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต /

บทนำ -- ส่วนที่ 1 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 -- 1. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- 2. ผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- 3. หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 1. ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 2. การสนองตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ -- 3. ตัวอย่างคำวินิจฉัยกรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย -- ส่วนที่ 3 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้ -- 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยไม่ได้โดยเด็ดขาด -- 2. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีดุลพินิจไม่เปิดเผย -- 3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล : การสนองตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล -- ส่วนที่ 4 การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย : การสนองตอบต่อสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหาย -- 1. สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ -- 2. สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร -- 3. สิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544