ประวัติศาสตร์ตลอดกาล ไทยรบเขมร / ประเทือง โพธิ์ชะออน.  (Text) (Text)

ประเทือง โพธิ์ชะออน
Call no.: DS575.5.ก6 ป42 2556Publication: นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556 [2013]Description: 13, 409 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163340252Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชาไทย -- ประวัติศาสตร์กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS575.5.ก6 | ป42 2556
Contents:ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) -- ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) -- ความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา -- ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทย-กัมพูชา -- แนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา -- การดำเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาของรัฐบาล -- แผ่นดิน "สุวรรณภูมิ" -- ไทย "ปลดแอก" ขอม สมัยอยุธยา -- ที่มาคำว่า "ขอม" และ "เขมร" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "ประวัติชาติไทย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "ตั้งสยามประเทศ" -- พระราชพงศาวดารเหนือ เรื่อง "พระร่วงเมืองศุโขทัย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "อาณาจักรสุโขทัย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "อาณาจักรล้านนาไทย" -- พงศาวดารสยาม เมื่อก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเหตุที่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง "รบเขมร" -- สงคราม "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงอยุธยา -- เรื่องรบ "เมืองละแวก" -- พิธีปฐมกรรม "พระยาละแวก" -- ประวัติศาสตร์ "เขมรรบไทย" สมัยอยุธยา -- ประวัติศาสตร์ "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงธนบุรี -- ประวัติศาสตร์ "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ความเดิม "เมืองเขมร" -- "สงครามสามเส้า" เมื่อญวนแทรกแซงทางการเมืองเขมร สงครามอานามสยามยุทธ (ไทยกับลาว เขมร และญวน) -- ยุคล่าอาณานิคม "มหาอำนาจตะวันตก" ต่อสุวรรณภูมิ ทำให้อำนาจของ "สยาม" เปลี่ยนไป -- "ฝรั่งเศส" สนใจ "เขมร" "เขมร" ก็สนใจ "ฝรั่งเศส" -- "สยาม" ไม่ต้องการสูญเสีย "เขมร" -- เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร ของ สุนทรภู่ ตอนที่ 1 เรื่อง "ตีเมืองขอม" -- "ไทยเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส" (ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา และเวียดนาม) -- "ไทยเสียดินแดน" ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2410 เสียดินแดนเขมรส่วนนอก และเกาะ 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส -- ข้อตกลงระหว่าง "อังกฤษและฝรั่งเศส" พ.ศ. 2439 -- "ไทยเสียดินแดนมณฑลบูรพา" (เขมรส่วนใน) พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศส -- "เมืองตราด" กลับคืนมาเป็นของ "สยาม" -- ไทยเสียดินแดน "จังหวัดปัจจันตคิรีเขต" (เกาะกง) พ.ศ. 2447 -- "ไทยเสียเขาพระวิหาร" ให้กับเขมร พ.ศ. 2505 -- คำปราศรัย "จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์" ประกาศทวงคืนพระวิหาร" -- "เหตุการณ์ไทย-กัมพูชา" (อดีต-ปัจจุบัน) นำไปสู่การสู้รบ (สงคราม) -- ความเป็นมาของ "คดีเขาพระวิหาร" -- "ศาลยุติธรรม" ระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก -- บทสรุป "ไทย-กัมพูชา" -- พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ก6 ป42 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013933784
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS575.5.ก6 ป42 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014217005
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS575.5.ก6 ป42 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014144035
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS575.5.ก6 ป42 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 11/03/2021 31379014144043
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS575.5.ก6 ป42 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008813769
รายการจองทั้งหมด: 0

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) -- ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) -- ความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา -- ความตกลงที่สำคัญระหว่างไทย-กัมพูชา -- แนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา -- การดำเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาของรัฐบาล -- แผ่นดิน "สุวรรณภูมิ" -- ไทย "ปลดแอก" ขอม สมัยอยุธยา -- ที่มาคำว่า "ขอม" และ "เขมร" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "ประวัติชาติไทย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "ตั้งสยามประเทศ" -- พระราชพงศาวดารเหนือ เรื่อง "พระร่วงเมืองศุโขทัย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "อาณาจักรสุโขทัย" -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่อง "อาณาจักรล้านนาไทย" -- พงศาวดารสยาม เมื่อก่อนพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเหตุที่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา -- พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง "รบเขมร" -- สงคราม "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงอยุธยา -- เรื่องรบ "เมืองละแวก" -- พิธีปฐมกรรม "พระยาละแวก" -- ประวัติศาสตร์ "เขมรรบไทย" สมัยอยุธยา -- ประวัติศาสตร์ "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงธนบุรี -- ประวัติศาสตร์ "ไทยรบเขมร" สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ความเดิม "เมืองเขมร" -- "สงครามสามเส้า" เมื่อญวนแทรกแซงทางการเมืองเขมร สงครามอานามสยามยุทธ (ไทยกับลาว เขมร และญวน) -- ยุคล่าอาณานิคม "มหาอำนาจตะวันตก" ต่อสุวรรณภูมิ ทำให้อำนาจของ "สยาม" เปลี่ยนไป -- "ฝรั่งเศส" สนใจ "เขมร" "เขมร" ก็สนใจ "ฝรั่งเศส" -- "สยาม" ไม่ต้องการสูญเสีย "เขมร" -- เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร ของ สุนทรภู่ ตอนที่ 1 เรื่อง "ตีเมืองขอม" -- "ไทยเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศส" (ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา และเวียดนาม) -- "ไทยเสียดินแดน" ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2410 เสียดินแดนเขมรส่วนนอก และเกาะ 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส -- ข้อตกลงระหว่าง "อังกฤษและฝรั่งเศส" พ.ศ. 2439 -- "ไทยเสียดินแดนมณฑลบูรพา" (เขมรส่วนใน) พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศส -- "เมืองตราด" กลับคืนมาเป็นของ "สยาม" -- ไทยเสียดินแดน "จังหวัดปัจจันตคิรีเขต" (เกาะกง) พ.ศ. 2447 -- "ไทยเสียเขาพระวิหาร" ให้กับเขมร พ.ศ. 2505 -- คำปราศรัย "จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์" ประกาศทวงคืนพระวิหาร" -- "เหตุการณ์ไทย-กัมพูชา" (อดีต-ปัจจุบัน) นำไปสู่การสู้รบ (สงคราม) -- ความเป็นมาของ "คดีเขาพระวิหาร" -- "ศาลยุติธรรม" ระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก -- บทสรุป "ไทย-กัมพูชา" -- พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544