สิทธิชุมชนในฐานะของกฎหมายชาวบ้าน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ.  (Text) (Text)

บรรเจิด สิงคะเนติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT2460 .บ439 2556Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Description: 167 แผ่นNotes: เสนอ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยสิทธิพลเมืองงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2460 | .บ439 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .บ439 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014136072
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .บ439 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014136080
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ439 2556 สิทธิชุมชนในฐานะของกฎหมายชาวบ้าน / KPT2460 .บ722 การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และ วรรค 3 / KPT2460 .บ722 การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และ วรรค 3 / KPT2460 .ป23 2563 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา /

เสนอ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544