การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ / จัดทำโดย ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่.  (Text) (Text)

ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป (เชียงใหม่) | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
Call no.: HB3644.55.ช9 ก642 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 172 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สีSubject(s): การใช้ที่ดินในชนบท -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: HB3644.55.ช9 | ก642 2556
Contents:ประวัติความเป็นมาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป -- กระบวนการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน -- แผนที่เครือข่าย "ทำด้วยมือ สำเร็จด้วยใจ" -- เครือข่ายแน่นเหนียวดุจไผ่ทั้งกอ ดั่งปอทั้งกำ -- ครูภูมิปัญญาและบทธา ปก เกอะ ญอ -- ฝ่ายภูมิปัญญาระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น -- แอะปว่าโดะ-มือเจะคี เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ สืบสานสู่สายสะดือ -- บทสรุปผลสำเร็จการพัฒนาเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ช9 ก642 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014134374
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HB3644.55.ก3 ส67 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น. HB3644.55.ก53 ธ642 2524 ประชากรนครหลวงกับความมั่นคงของชาติ / HB3644.55.ก53 ป44 ประชากรกรุงเทพมหานครในรอบ 200 ปี / HB3644.55.ช9 ก642 2556 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ / HB3644.55.ต9 ม6 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารระดับกลางใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / HB3644.55.ส4 ส74 โครงสร้างทางประชากรและสังคมกับความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเกษตรกรรม : ศึกษากรณีชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / HB3644.55.ส4 ส74 โครงสร้างทางประชากรและสังคมกับความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเกษตรกรรม : ศึกษากรณีชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ /

ประวัติความเป็นมาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป -- กระบวนการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน -- แผนที่เครือข่าย "ทำด้วยมือ สำเร็จด้วยใจ" -- เครือข่ายแน่นเหนียวดุจไผ่ทั้งกอ ดั่งปอทั้งกำ -- ครูภูมิปัญญาและบทธา ปก เกอะ ญอ -- ฝ่ายภูมิปัญญาระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น -- แอะปว่าโดะ-มือเจะคี เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ สืบสานสู่สายสะดือ -- บทสรุปผลสำเร็จการพัฒนาเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544