สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย.  (Text) (Text)

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
Call no.: HF1017 .ศ46 2548Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 [2005]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 6, 172 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789745728523Subject(s): สถิติธุรกิจสถิติLOC classification: HF1017 | .ศ46 2548
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- ความหมายของคำว่า "สถิติ" -- ส่วนประกอบของสถิติ -- ความผิดพลาดทางสถิติ -- บทที่ 2 ข่าวสารทางสถิติ -- ข้อมูล : มุมมองที่ต้องสนใจ -- รูปแบบในการนำเสนอข้อมูล -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- มาตรการวัดการกระจายสัมพัทธ์ -- คะแนนมาตรฐาน -- บทที่ 3 ทฤษฎีความน่าจะเป็น -- แนวความคิดพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็น -- วิธีการหาค่าความน่าจะเป็น -- ประเภทของความน่าจะเป็น -- กฎความน่าจะเป็น : กฎการบวก -- กฎความน่าจะเป็น : กฎการคูณ -- ทฤษฎีเบส์ -- บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น -- การแจกแจงความน่าจะเป็น -- ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้ -- ประโยชน์ของค่าที่คาดไว้ในการตัดสินใจ -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวซอง -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1017 .ศ46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015480453

BA204

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1017 .ศ46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013996534
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- ความหมายของคำว่า "สถิติ" -- ส่วนประกอบของสถิติ -- ความผิดพลาดทางสถิติ -- บทที่ 2 ข่าวสารทางสถิติ -- ข้อมูล : มุมมองที่ต้องสนใจ -- รูปแบบในการนำเสนอข้อมูล -- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- มาตรการวัดการกระจายสัมพัทธ์ -- คะแนนมาตรฐาน -- บทที่ 3 ทฤษฎีความน่าจะเป็น -- แนวความคิดพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็น -- วิธีการหาค่าความน่าจะเป็น -- ประเภทของความน่าจะเป็น -- กฎความน่าจะเป็น : กฎการบวก -- กฎความน่าจะเป็น : กฎการคูณ -- ทฤษฎีเบส์ -- บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็น -- การแจกแจงความน่าจะเป็น -- ตัวแปรเชิงสุ่มและค่าที่คาดไว้ -- ประโยชน์ของค่าที่คาดไว้ในการตัดสินใจ -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปัวซอง -- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544