และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.  (Text) (Text)

ประจักษ์ ก้องกีรติ
Call no.: LB3610 .ป4414 2556Series: หนังสือชุดสยามพากษ์: ลำดับที่ 3.Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 31, 542 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9786167667256Subject(s): ขบวนการนักศึกษา -- ไทยนักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2506-2516ไทย -- ภาวะสังคม -- 2506-2516LOC classification: LB3610 | .ป4414 2556
Contents:บทที่ 1 สู่การเมืองวัฒนธรรมไทยสมัย 14 ตุลาฯ -- บทที่ 2 การก่อตัวทางสังคมของนักศึกษาและเครือข่ายวาทกรรมของปัญญาชน -- บทที่ 3 รัฐบาลทหารกับวัฒนธรรมสงครามเย็น : สงครามอินโดจีนกับการควบคุมความจริง -- บทที่ 4 การก่อตัวของกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนาม : วาทกรรมจากภายนอก ความคิดประชาธิปไตย และกระแสชาตินิยม -- บทที่ 5 การรื้อฟื้นวาทกรรมจากอดีต : กษัตริย์ประชาธิปไตยและความคิดสังคมนิยม -- บทที่ 6 บทสรุป : แบบเรียนการเมืองวัฒนธรรมจาก 14 ตุลาฯ จากสงครามวาทกรรมสู่การเมืองบนถนนราชดำเนิน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 3137901627860

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014380084

ปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016050636
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016169964
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016169972
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379016169949
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379016169956
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016169931
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ไปยัง Professor Direk Jayanama Library ตั้งแต่วันที่ 06/07/2022 31379008395163
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379008395155

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008395189
Accompanying Material (3 Days) Accompanying Material (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015801336

การเมืองการปกครอง

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LB3610 .ป4414 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014206776
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter EDUC LB 2013 620432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 23/08/2021 31379013995247

การเมืองการปกครอง

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LB3610 .ป4414 2556 และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / LB3610 .ป4414 2556 และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / LB3610 .ป4414 2556 และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / LB3610 .ป4414 2556 และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / LB3610 .ฤ25 ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ = LB3610 .ล77 2562 การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน / LB3610 .ว6 รายงานการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการศึกษาที่มีต่อความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทที่ 1 สู่การเมืองวัฒนธรรมไทยสมัย 14 ตุลาฯ -- บทที่ 2 การก่อตัวทางสังคมของนักศึกษาและเครือข่ายวาทกรรมของปัญญาชน -- บทที่ 3 รัฐบาลทหารกับวัฒนธรรมสงครามเย็น : สงครามอินโดจีนกับการควบคุมความจริง -- บทที่ 4 การก่อตัวของกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนาม : วาทกรรมจากภายนอก ความคิดประชาธิปไตย และกระแสชาตินิยม -- บทที่ 5 การรื้อฟื้นวาทกรรมจากอดีต : กษัตริย์ประชาธิปไตยและความคิดสังคมนิยม -- บทที่ 6 บทสรุป : แบบเรียนการเมืองวัฒนธรรมจาก 14 ตุลาฯ จากสงครามวาทกรรมสู่การเมืองบนถนนราชดำเนิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544