ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ / พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล.  (Text) (Text)

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล
Call no.: KPT2070 .พ73 2556Publication: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2556 [2013]Description: 251 หน้าISBN: 9786169101352; 6169101350Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยพระราชอำนาจกษัตริย์ -- ไทยประชาธิปไตย -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .พ73 2556
Contents:ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยว่าด้วยการอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน 2475 -- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ว่าด้วยการจัดการองค์กรของรัฐสู่ "ระบอบใหม่" -- การใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทยเมื่อ 2476 -- โต้ข้อสังเกตของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าด้วยการนิรโทษกรรมของคณะราษฎร (26 มิ.ย. 2475) -- โทรเลขของพระราชชนนีศรีสังวาลย์: กรณีกรมขุนชัยนาทนเรนทรต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานสมคบก่อการกบฏเปลี่ยนระบอบการปกครอง -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบองต้องพ้นสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะเหตุที่จังหวัดพระตะบองไม่มีอยู่ในแดนอำนาจอธิปไตยไทยหรือไม่? -- จอมพล ป. ในตำแหน่ง "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และนายกรัฐมนตรี" โดยการทำรัฐประหาร -- ปกิณกะว่าด้วยการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ: ปัญหาจากการเดินตามศาลรัฐธรรมนูญงดโหวตวาระสาม -- รัชกาลที่ 5 ตั้ง "เคาน์ซิลออฟสเตด" เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองมิใช่จะตั้งศาลปกครอง/กฤษฎีกาแต่อย่างใด -- ร.5 "ประกาศเลิกทาส" ภายหลังจากระบบไพร่ทาสได้พังพินาศไปเรียบร้อยแล้วในทางข้อเท็จจริง -- ตุลาการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ: คติกฎหมายไทยโบราณ พร้อมบทวิจารณ์ปรีดี พนมยงค์โดยสังเขป -- มาตรา 112: ผลพวงรัฐประหาร 6 ตุลา 2519 -- โต้ธงทองฯ กรณีเทียบเคียงมาตรา 112 กับกรณีหมิ่นประมุขต่างประเทศ, เจ้าพนักงานและศาล -- ลำดับชั้นในทางกฎหมายของ "กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์" -- ถาม-ตอบ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของกฎหมายมณเฑียรบาล -- โต้ จิตติ ติงศภัทิย์ เรื่อง "ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท" ตามประมวลกฎหมายอาญา -- ดีเบตกรณีสวรรคต ร.8 ระหว่าง จิตติ ติงศภัทิย์ vs หยุด แสงอุทัยถึงสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล: เรื่องบันทึกการขออภัยโทษคดีสวรรคต -- บริบทของ พระราชดำรัสสดวันที่ 4 ธันวาคม 2548 (อนุญาตให้วิจารณ์กษัตริย์?) -- กระบวนการสร้าง "ความเบลอ" สู่กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ -- อุปสรรคในการร่าง "ประมวลกฎหมายแบบตะวันตก" ฉบับแรกของสยาม -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยกษัตริย์และอภิรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 -- ปกิณกะ องคมนตรีสภา - รัฐมนตรีสภา - สภากรรมการองคมนตรี - อภิรัฐมนตรีสภา: สถาบันการเมืองในยุคก่อนอภิวัฒน์ -- ข้อสังเกตจากข้อสอบและธงคำตอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญของ 'รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม' ที่น่ากังขาในคุณวุฒิของผู้สอนเป็นยวดยิ่ง? -- ตื่นเสียทีจากความเท็จของ "ว่าด้วยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ" -- ข้อโต้แย้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์: ความรับผิดของเจ้าของปั้มน้ำมัน ต่อข้อความหมิ่นกษัตริย์ตามผนังห้องน้ำ -- คติเรื่องเจ้าชีวิต -- การกำหนดผู้มีสิทธิฟ้องคดี มาตรา 112 ต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการเท่านั้น - อธิบายโดยเหตุผลอย่างไร -- การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับความเจริญขึ้นของกระบวนการยุติธรรมสยามและสิทธิเสรีภาพของราษฎร -- การทำงานของอุดมการณ์ของรัฐผ่านการบังคับใช้กฎหมาย -- การยกเว้นความผิด แต่ไม่ยกเว้นโทษในความผิดที่กระทำต่อกษัตริย์ในกฎหมายลักษณะอาญา เทียบ ประมวลกฎหมายอาญา -- การสืบราชสันตติวงศ์ตามเทศกาลบ้านเมือง -- กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ว่าด้วยเหตุยกเว้นความผิด -- เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกับพระวินัยปิฎก: กรณีภิกษุสั่งฆ่าบุคคลอื่นแล้วภิกษุไม่ปาราชิก -- กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ว่าด้วยการดูหมิ่น -- ศาลไทยในยุคก่อนทำสนธิสัญญาเบาว์ริง -- "คำวินิจฉัย" กับ "คำพิพากษา" แตกต่างกันอย่างไร? -- กรณีบอย โกสิยพงษ์ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- ภาคผนวก ก. คดีกบฏกรมขุนชัยนาทฯ กับพวก -- ภาคผนวก ข. เรื่องพระราชทานอภัยโทษแก่กรมขุนชัยนาทฯ -- ภาคผนวก ค. คำสั่งศาลปกครอง เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .พ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015381115
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2070 .พ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015381123
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .พ73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013989307
รายการจองทั้งหมด: 0

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยว่าด้วยการอภิวัฒน์ 24 มิถุนายน 2475 -- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ว่าด้วยการจัดการองค์กรของรัฐสู่ "ระบอบใหม่" -- การใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทยเมื่อ 2476 -- โต้ข้อสังเกตของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ว่าด้วยการนิรโทษกรรมของคณะราษฎร (26 มิ.ย. 2475) -- โทรเลขของพระราชชนนีศรีสังวาลย์: กรณีกรมขุนชัยนาทนเรนทรต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานสมคบก่อการกบฏเปลี่ยนระบอบการปกครอง -- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบองต้องพ้นสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะเหตุที่จังหวัดพระตะบองไม่มีอยู่ในแดนอำนาจอธิปไตยไทยหรือไม่? -- จอมพล ป. ในตำแหน่ง "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และนายกรัฐมนตรี" โดยการทำรัฐประหาร -- ปกิณกะว่าด้วยการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ: ปัญหาจากการเดินตามศาลรัฐธรรมนูญงดโหวตวาระสาม -- รัชกาลที่ 5 ตั้ง "เคาน์ซิลออฟสเตด" เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองมิใช่จะตั้งศาลปกครอง/กฤษฎีกาแต่อย่างใด -- ร.5 "ประกาศเลิกทาส" ภายหลังจากระบบไพร่ทาสได้พังพินาศไปเรียบร้อยแล้วในทางข้อเท็จจริง -- ตุลาการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ: คติกฎหมายไทยโบราณ พร้อมบทวิจารณ์ปรีดี พนมยงค์โดยสังเขป -- มาตรา 112: ผลพวงรัฐประหาร 6 ตุลา 2519 -- โต้ธงทองฯ กรณีเทียบเคียงมาตรา 112 กับกรณีหมิ่นประมุขต่างประเทศ, เจ้าพนักงานและศาล -- ลำดับชั้นในทางกฎหมายของ "กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์" -- ถาม-ตอบ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะของกฎหมายมณเฑียรบาล -- โต้ จิตติ ติงศภัทิย์ เรื่อง "ยิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาท" ตามประมวลกฎหมายอาญา -- ดีเบตกรณีสวรรคต ร.8 ระหว่าง จิตติ ติงศภัทิย์ vs หยุด แสงอุทัย

ถึงสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล: เรื่องบันทึกการขออภัยโทษคดีสวรรคต -- บริบทของ พระราชดำรัสสดวันที่ 4 ธันวาคม 2548 (อนุญาตให้วิจารณ์กษัตริย์?) -- กระบวนการสร้าง "ความเบลอ" สู่กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ -- อุปสรรคในการร่าง "ประมวลกฎหมายแบบตะวันตก" ฉบับแรกของสยาม -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยกษัตริย์และอภิรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 -- ปกิณกะ องคมนตรีสภา - รัฐมนตรีสภา - สภากรรมการองคมนตรี - อภิรัฐมนตรีสภา: สถาบันการเมืองในยุคก่อนอภิวัฒน์ -- ข้อสังเกตจากข้อสอบและธงคำตอบวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญของ 'รศ.ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม' ที่น่ากังขาในคุณวุฒิของผู้สอนเป็นยวดยิ่ง? -- ตื่นเสียทีจากความเท็จของ "ว่าด้วยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ" -- ข้อโต้แย้งนายมีชัย ฤชุพันธุ์: ความรับผิดของเจ้าของปั้มน้ำมัน ต่อข้อความหมิ่นกษัตริย์ตามผนังห้องน้ำ -- คติเรื่องเจ้าชีวิต -- การกำหนดผู้มีสิทธิฟ้องคดี มาตรา 112 ต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการเท่านั้น - อธิบายโดยเหตุผลอย่างไร -- การเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับความเจริญขึ้นของกระบวนการยุติธรรมสยามและสิทธิเสรีภาพของราษฎร -- การทำงานของอุดมการณ์ของรัฐผ่านการบังคับใช้กฎหมาย -- การยกเว้นความผิด แต่ไม่ยกเว้นโทษในความผิดที่กระทำต่อกษัตริย์ในกฎหมายลักษณะอาญา เทียบ ประมวลกฎหมายอาญา -- การสืบราชสันตติวงศ์ตามเทศกาลบ้านเมือง -- กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ว่าด้วยเหตุยกเว้นความผิด -- เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทางกฎหมายกับพระวินัยปิฎก: กรณีภิกษุสั่งฆ่าบุคคลอื่นแล้วภิกษุไม่ปาราชิก -- กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ว่าด้วยการดูหมิ่น -- ศาลไทยในยุคก่อนทำสนธิสัญญาเบาว์ริง -- "คำวินิจฉัย" กับ "คำพิพากษา" แตกต่างกันอย่างไร? -- กรณีบอย โกสิยพงษ์ เรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ -- ภาคผนวก ก. คดีกบฏกรมขุนชัยนาทฯ กับพวก -- ภาคผนวก ข. เรื่องพระราชทานอภัยโทษแก่กรมขุนชัยนาทฯ -- ภาคผนวก ค. คำสั่งศาลปกครอง เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544