มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ.  (Text) (Text)

ยศ สันตสมบัติ
Call no.: GN316 .ย54 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 384 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163140425Subject(s): ชาติพันธุ์วิทยาLOC classification: GN316 | .ย54 2556
Contents:บทที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษาวัฒนธรรม -- บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม -- บทที่ 3 มนุษย์กับอาหาร -- 4 ระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 5 การแต่งงาน ครอบครัว และระบบเครือญาติ -- บทที่ 6 อัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์ -- บทที่ 7 การแบ่งแยกทางเพศ -- บทที่ 8 องค์กรสังคมและบุคลิกภาพ -- บทที่ 9 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ -- บทที่ 10 มนุษย์กับศาสนา -- บทที่ 11 มนุษย์กับศิลปะ -- บทที่ 12 วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง -- บทที่ 13 ความทันสมัยกับมายาคติของการพัฒนา -- บทที่ 14 มานุษยวิทยาประยุกต์.
Awards: รางวัล: TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014317367
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks ANTH GN 2013 620739 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379014154760
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014154778
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014154703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014154729
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014154711
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks ANTH GN 2013 620739 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 26/06/2017 31379014154737
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014784749

พศ. 251

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014510912
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks GN316 .ย54 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014510920

TU110 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks ANTH GN 2013 620739 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014154752
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks ANTH GN 2013 620739 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014154745
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษาวัฒนธรรม -- บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม -- บทที่ 3 มนุษย์กับอาหาร -- 4 ระบบเศรษฐกิจ -- บทที่ 5 การแต่งงาน ครอบครัว และระบบเครือญาติ -- บทที่ 6 อัตลักษณ์และความเป็นชาติพันธุ์ -- บทที่ 7 การแบ่งแยกทางเพศ -- บทที่ 8 องค์กรสังคมและบุคลิกภาพ -- บทที่ 9 วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ -- บทที่ 10 มนุษย์กับศาสนา -- บทที่ 11 มนุษย์กับศิลปะ -- บทที่ 12 วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง -- บทที่ 13 ความทันสมัยกับมายาคติของการพัฒนา -- บทที่ 14 มานุษยวิทยาประยุกต์.

รางวัล: TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544