กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: KPT1576 .ค36 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 159 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9786162692246Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยLOC classification: KPT1576 | .ค36 2556
Contents:1. ปาฐกถาของอัยการสูงสุด เรื่อง "สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" -- 2. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิมนุษยชนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก" -- 3. คำบรรยายของอัยการสูงสุด เรื่อง "นโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน" -- 4. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในพิธีเปิดที่ทำการชมรมแม่บ้านอัยการ -- 5. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "คดีเชอรี่แอน กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์อย่างไร?" -- 6. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความจริงในคดีอาญาได้อย่างไร?" -- 7. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "สื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม : บทบาทการตรวจสอบผลกระทบสิทธิของประชาชน" -- 8. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของพนักงานอัยการ" -- 9. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "รัฐธรรมนูญใหม่กับกระบวนการยุติธรรม" -- 10. Statement of Professor Dr. Kanit Nanakorn, The Attorney General of Thailand, Head of The Delegation of Thailand at The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Fifth Session -- 11. Keynote Address of Professor Dr. Kanit Nanakorn, The Attorney General of Thailand, delivered by Mr. Manoon Charoonbara at The Ceremony to Commemmorate the One Year Anniversary of the Friendship Agreement between ACPF-Hiroshima and ACPF-Thailand -- 12. บทความของ ส. ศิวรักษ์ เรื่อง "บทบาทอัยการในกระบวนการยุติธรรม" -- 13. แนวความคิดในการปรับปรุงศาลยุติธรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013920872
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164033
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164041
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014489570
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014164025
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014164009
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379014163985
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379014163977
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1576 .ค36 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/08/2021 31379014163993
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1576 .ข55 2556 ข้อเสนอแนะทางนโยบายเรื่อง กองทุนยุติธรรม : KPT1576 .ค36 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค338 2556 โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT1576 .น464 2552 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

1. ปาฐกถาของอัยการสูงสุด เรื่อง "สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต" -- 2. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สิทธิมนุษยชนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก" -- 3. คำบรรยายของอัยการสูงสุด เรื่อง "นโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน" -- 4. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในพิธีเปิดที่ทำการชมรมแม่บ้านอัยการ -- 5. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "คดีเชอรี่แอน กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์อย่างไร?" -- 6. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมจะร่วมมือกันค้นหาความจริงในคดีอาญาได้อย่างไร?" -- 7. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "สื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม : บทบาทการตรวจสอบผลกระทบสิทธิของประชาชน" -- 8. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนของพนักงานอัยการ" -- 9. คำกล่าวของอัยการสูงสุดในการเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "รัฐธรรมนูญใหม่กับกระบวนการยุติธรรม" -- 10. Statement of Professor Dr. Kanit Nanakorn, The Attorney General of Thailand, Head of The Delegation of Thailand at The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Fifth Session -- 11. Keynote Address of Professor Dr. Kanit Nanakorn, The Attorney General of Thailand, delivered by Mr. Manoon Charoonbara at The Ceremony to Commemmorate the One Year Anniversary of the Friendship Agreement between ACPF-Hiroshima and ACPF-Thailand -- 12. บทความของ ส. ศิวรักษ์ เรื่อง "บทบาทอัยการในกระบวนการยุติธรรม" -- 13. แนวความคิดในการปรับปรุงศาลยุติธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544