คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ วายุภาพ
Call no.: KPT1572 .พ94 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 271 หน้าISBN: 9786162692161Other title: ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม [Running title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยผู้พิพากษา -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .พ94 2556
Contents:บทนำ -- ภาค 1 ระบบศาล -- ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- บทที่ 1 ศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ชั้นของศาล และศาลในแต่ละชั้น -- ส่วนที่ 4 แผนกและหน่วยงานในศาลต่าง ๆ -- ส่วนที่ 5 การจัดตั้งและยุบเลิกศาล -- ส่วนที่ 6 ที่ตั้งศาล -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของศาล -- ส่วนที่ 2 เขตศาลที่จะรับคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 เขตศาล -- ส่วนที่ 4 เขตอำนาจศาลกรณีพิเศษ -- บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 ผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 2 ผู้พิพากษาอาวุโส -- ส่วนที่ 3 ผู้พิพากษาประจำศาล -- ส่วนที่ 4 ดะโต๊ะยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 ผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล -- บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว -- ส่วนที่ 2 องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี -- บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา -- บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี -- รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา -- ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012349057
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164256
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/02/2021 31379014164249
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379015008908
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/02/2021 31379014164231
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 620813 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/02/2021 31379014164215
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014164223
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164181
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164207
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014164199
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- ภาค 1 ระบบศาล -- ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- บทที่ 1 ศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ชั้นของศาล และศาลในแต่ละชั้น -- ส่วนที่ 4 แผนกและหน่วยงานในศาลต่าง ๆ -- ส่วนที่ 5 การจัดตั้งและยุบเลิกศาล -- ส่วนที่ 6 ที่ตั้งศาล -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของศาล -- ส่วนที่ 2 เขตศาลที่จะรับคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 เขตศาล -- ส่วนที่ 4 เขตอำนาจศาลกรณีพิเศษ -- บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 ผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 2 ผู้พิพากษาอาวุโส -- ส่วนที่ 3 ผู้พิพากษาประจำศาล -- ส่วนที่ 4 ดะโต๊ะยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 ผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล -- บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว -- ส่วนที่ 2 องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี -- บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา -- บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี -- รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา -- ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544